เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก

บริษัท เทคสแควร์ จำกัด มีความห่วงใย และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ผลิต และพนักงาน ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการในการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานผู้ผลิตในแต่ละประเทศตามรายการด้านล่าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทาง บริษัท ผู้ผลิต มีความสามารถ ในการดำเนินการ ผลิต สินค้า ในช่วงเวลานี้ ได้ โดยอาจมีกำหนดการส่งสินค้านานกว่าปกติในบางรายการ

  • ผลิตภัณฑ์ จาก National Instruments Corporation (NI) ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผลิตภัณฑ์ จาก KUNBUS GmbH ประเทศ เยอรมนี
  • ผลิตภัณฑ์ จาก MTT Instruments, INC. ประเทศ ญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดในการฝึกอบรม หรือพบปะกับลูกค้าในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่นี้ ทางบริษัท เทคสแควร์ จำกัด จึงเปิดให้ใช้บริการ online platform หลากหลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างสูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ความสำคัญกับการทำ Social Distancing ในการลดการแพร่กระจายและการระบาดของไวรัส

กรุณาแจ้งข้อมูลกับทางทีมงานของเรา หากหน่วยงานของท่าน ทำงานหรือมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา COVID-19 ซึ่งทาง บริษัทฯ จะจัดลำดับความสำคัญ หน่วยงานของท่าน ให้อยู่ในระดับสูงสุด

ทีมงาน รวมถึง Supply Chain ทุกภาคส่วนมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามมาตรการป้องกันที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามมายังช่องทางของทางบริษัทโดยการกดที่ ลิงค์ นี้

ด้วยความนับถือ
ทีมงาน บริษัท เทคสแควร์ จำกัด

error: Content is protected...