มีนาคม 7, 2020

สอนการใช้งาน Raspberry Pi สำหรับ งาน อุตสาหกรรม

การใช้งานอุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มนักพัฒนา ที่ใช้ในงานส่วนตัว เนื่องจากเป็น Platform ที่มีขนาดเล็ก และราคาถูก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Raspberry Pi ดังกล่าวยังมีปัญหาในแง่ของเสถียรภาพ และความทนทานต่อการใช้งานจริง ใน งาน อุตสาหกรรม

อุปกรณ์ที่ชื่อว่า Revolution Pi เช่น RevPi Core, RevPi Core 3 และ RevPi Connect จึงถูกพัฒนาโดย KUNBUS GmbH เป็นบริษัทชั้นนำ ทางด้าน เทคโนโลยีวิศวกรรม จาก ประเทศเยอรมนี เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ทำงานได้แบบ Raspberry Pi แต่มีความทนทานมากกว่า สามารถใช้งาน ตาม มาตรฐาน อุตสาหกรรม EN 61131-2 และ IEC 61000-6-2 

บทความกลุ่มนี้อธิบายการใช้งาน RevPi Core / RevPi Core 3 / RevPi Connect เบื้องต้น หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสเควร์

 

สอนการใช้งาน Python ในอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม Python บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Python3 บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core 3 / Re ...
Read More

สอนการใช้งาน Node-RED ในอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม Node-RED บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Node-RED บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core 3 / ...
Read More

สอนการเชื่อมต่อ LabVIEW กับ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอนการใช้ LabVIEW กับ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสเควร์ การใช้งานอุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในกลุ่ม ...
Read More

สอนการเชื่อมต่อ CODESYS กับ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอนการใช้ CODESYS กับ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสเควร์ การใช้งานอุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในกลุ่ม ...
Read More

สอนการใช้งาน RevPi Core / RevPi Core 3

การใช้งานอุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มนักพัฒนา ที่ใช้ในงานส่วนตัว เนื่องจากเป็น Platform ที่มีขนาดเล็ก และราคาถูก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Raspberry Pi ดังกล่าวยังมีปัญหาในแง่ของเสถีย ...
Read More

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของ RevPi

บทความนี้ สอน การตรวจสอบเวอร์ชั่น ของ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect เป็นต้น หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสเควร์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่น ของ Raspbian ที่ ...
Read More

สอนการใช้คำสั่งอ่าน Serial Number ของ RevPi

บทความนี้ สอนการใช้คำสั่งอ่าน Serial Number ของ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect เป็นต้น หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสเควร์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ Serial Number ห ...
Read More

การใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท

บทความนี้ สอน การใช้งาน RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ RevPi Core, RevPi Core 3 และ RevPi Connect ผ่านโปรโตคอล SSH (Secure Shell) ...
Read More

การติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi

บทความนี้ สอน การติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Image ใหม่  สำหรับ อุปกรณ์ RevPi Core, RevPi Core 3 แล ...
Read More

การปิดการทำงานของ RevPi

บทความนี้ สอน การปิดการทำงานของ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect ที่ถูกต้อง หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสเควร์ ผู้ใช้สามารถปิดการทำงาน หรือ Shutdown อุปกรณ์ Re ...
Read More

การใช้ Wi-Fi บน RevPi ด้วย Edimax N150

บทความนี้ สอน การใช้งาน RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect ผ่านการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi โดยใช้อุปกรณ์ Wi-Fi Nano USB Adapter ยี่ห้อ Edimax รุ่น N150 ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ RevPi Core, Re ...
Read More

สอนการใช้ Remote Desktop กับ RevPi Core / RevPi Core 3

บทความนี้ สอนการใช้ Remote Desktop กับ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสเควร์ ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า เพื่อใช้งาน โปรแกรม RealVNC สำห ...
Read More

error: Content is protected...