มีนาคม 7, 2020

สอนการใช้งาน Raspberry Pi สำหรับ งาน อุตสาหกรรม

การใช้งานอุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มนักพัฒนา ที่ใช้ในงานส่วนตัว เนื่องจากเป็น Platform ที่มีขนาดเล็ก และราคาถูก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Raspberry Pi ดังกล่าวยังมีปัญหาในแง่ของเสถียรภาพ และความทนทานต่อการใช้งานจริง ใน งาน อุตสาหกรรม

อุปกรณ์ที่ชื่อว่า Revolution Pi เช่น RevPi Core, RevPi Core 3 และ RevPi Connect จึงถูกพัฒนาโดย KUNBUS GmbH เป็นบริษัทชั้นนำ ทางด้าน เทคโนโลยีวิศวกรรม จาก ประเทศเยอรมนี เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ทำงานได้แบบ Raspberry Pi แต่มีความทนทานมากกว่า สามารถใช้งาน ตาม มาตรฐาน อุตสาหกรรม EN 61131-2 และ IEC 61000-6-2 

บทความกลุ่มนี้อธิบายการใช้งาน RevPi Core / RevPi Core 3 / RevPi Connect เบื้องต้น หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

 

การอ่าน Image จากอุปกรณ์ RevPi Controller

บทความนี้สอนการอ่าน Image จากอุปกรณ์ RevPi Controller เพื่อนำไปใช้ในอุปกรณ์รุ่นเดียวกันให้สามารถทำงานได้เหมือนกัน ก่อนอื่นท่านต้องทำการเตรียมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อุปกรณ์ที่ต้องใ ...
Read More

สอนการใช้งาน Python ในอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม Python บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Python3 บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core 3 / Re ...
Read More

สอนการใช้งาน Node-RED ในอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม Node-RED บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Node-RED บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core 3 / ...
Read More

สอนการเชื่อมต่อ LabVIEW กับ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอนการใช้ LabVIEW กับ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์ การใช้งานอุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในกลุ่ม ...
Read More

สอนการเชื่อมต่อ CODESYS กับ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอนการใช้ CODESYS กับ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์ การใช้งานอุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในกลุ่ม ...
Read More

สอนการใช้โปรแกรม RevPi Commander

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม RevPi Commander ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน RevPi ได้ในหลากหลายด้าน เช่น การค้นหา IP Address ของอุปกรณ์ RevPi แบบอัตโนมัติ การดู และควบคุมค่า I/O โดยไม่ต้องใช้คำสั ...
Read More

การเลือก RevPi Connect ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เนื่องในโอกาสที่ Kunbus ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ RevPi Connect 4 บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการเลือกรุ่นของ RevPi Connect ให้เหมาะสมกับงานของเราได้อย่างไร ก่อนอื่นเรามาดูตารางด้านล่างกัน RevPi C ...
Read More

การติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi [Bullseye]

บทความนี้ สอน การติดตั้ง Image เวอร์ชั่น Buster สำหรับ อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi Core, RevP ...
Read More

การติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi [Buster]

บทความนี้ สอน การติดตั้ง Image เวอร์ชั่น Buster สำหรับ อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi Core, RevP ...
Read More

การติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi [Stretch]

บทความนี้ สอน การติดตั้ง Image เวอร์ชั่น Stretch สำหรับ อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi Core, Rev ...
Read More

การตั้งค่าให้โปรแกรม Python เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด RevPi

บทความนี้สอนการตั้งค่าให้โปรแกรมที่เขียนด้วย Python เริ่มทำงานเมื่อโดยอัตโนมัติเมื่อ RevPi เริ่มทำงาน ก่อนอื่นเราต้องทำการติดตั้งRevPiPyLoad ลงบน RevPi ก่อนโดยการเชื่อมต่อกับ RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แล ...
Read More

สอนการใช้ Remote Desktop กับ RevPi Core 3 / RevPi Connect

บทความนี้ สอนการใช้ Remote Desktop กับ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์ ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า เพื่อใช้งาน โปรแกรม RealVNC สำห ...
Read More
Loading...

error: Content is protected...