มิถุนายน 14, 2020

สอนการใช้งาน Python ในอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม Python บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect จากการใช้ RevPiModIO ที่ช่วยในการใช้งานได้อย่างง่ายดาย

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
มิถุนายน 14, 2020

สอนการใช้งาน Node-RED ในอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอน การติดตั้งโปรแกรม Node-RED บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect จากการใช้สคริปท์ที่ช่วยในการติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
error: Content is protected...