เมษายน 30, 2022

CAN Bus คือ อะไร

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม Python บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect จากการใช้ RevPiModIO ที่ช่วยในการใช้งานได้อย่างง่ายดาย

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
มิถุนายน 14, 2020

สอนการใช้งาน Python ในอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม Python บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect จากการใช้ RevPiModIO ที่ช่วยในการใช้งานได้อย่างง่ายดาย

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
มิถุนายน 14, 2020

สอนการใช้งาน Node-RED ในอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอน การติดตั้งโปรแกรม Node-RED บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect จากการใช้สคริปท์ที่ช่วยในการติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
error: Content is protected...