เมษายน 22, 2020

สอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ National Instruments (NI)

  

National Instruments (NI) เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ระดับโลก จากสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้สามารถ นำไปประยุกต์กับการทดสอบได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งงานอุตสาหกรรม และการศึกษา

การใช้งานอุปกรณ์ของ National Instruments (NI) เป็นที่แพร่หลายมากในกลุ่มวิศวกร นักวิจัย นักพัฒนา เนื่องจากเป็น Platform ที่มีเสถียรภาพสูง และสามารถพัฒนาได้ด้วยความรวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น NI PCI PCIe USD DAQ, NI CompactRIO, NI CompactDAQ, NI PXI เป็นต้น

บทความกลุ่มนี้อธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ National Instruments (NI) ทั้งในส่วน อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ เช่น LabVIEW, TestStand, DIAdem ฯลฯ หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

 

การย้ายลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ NI ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

บทความนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการย้ายลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ NI ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ NI เป็นต้น ซึ่งเราสามารถย้ายลิข ...
Read More

การค้นหา NI Computer ID สำหรับ Activation Software Licensing

บทความนี้อธิบายวิธี การค้นหา Computer ID สำหรับ NI Product Activation ใน NI License Manager โดยปกติ การจะ Activate NI ซอฟต์แวร์ (NI Software) จำเป็นต้องใช้ Computer ID ของคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Computer ID ...
Read More

การติดตั้งซอฟต์แวร์บน NI myRIO

บทความนี้แนะนำการติดตั้งซอฟต์แวร์บน myRIO ซึ่งเราจำเป็นจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนคอมพิวเตอร์ของเราก่อน โดยเราต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง LabVIEW myRIO Software Bundle 2021 SP1 เสียก่อน เมื่อติดตั้งเสร็จแล ...
Read More

เริ่มต้นใช้งาน NI myRIO

บทความนี้แนะนำการเริ่มต้นใช้งาน myRIO ก่อนเริ่มต้นให้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์บน myRIO ให้เรียบร้อยดังแสดงในบทความ การติดตั้งซอฟต์แวร์บน NI myRIO เสร็จแล้วเรามารถเริ่มต้นพัฒนาได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ต ...
Read More

การใช้งาน DAQExpress เพื่อติดต่อกับโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI

บทความนี้แนะนำการใช้งาน DAQExpress เพื่อติดต่อกับโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI DAQExpress นั้นเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะกับการอ่านและบันทึกข้อมูลจากโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI ในการใช้งาน DAQExpress ...
Read More

การใช้งาน DAQ Assistant เพื่อติดต่อกับโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI

บทความนี้แนะนำการใช้งาน DAQ Assistant เพื่อติดต่อกับโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI ซึ่งในบทความจะใช้ LabVIEW ในการยกตัวอย่าง แต่ DAQ Assistant นั้นสามารถใช้งานในโปรแกรม LabWindows/CVI และ MeasurementStu ...
Read More

สอนการใช้งาน Python กับโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI

บทความนี้สอนการใช้งาน Python กับโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI โดยก่อนอื่นเราต้องทำการติดตั้งไดรเวอร์ DAQmx จาก ที่นี่ และ Python จาก ที่นี่ ก่อน แล้วจึงทำการตั้งค่าโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นด้วยโปรแกรม NI ...
Read More

การตั้งค่าโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI ด้วยโปรแกรม NI MAX (Measurement & Automation Explorer)

บทความนี้แนะนำการตั้งค่าโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI ด้วยโปรแกรม NI MAX (Measurement & Automation Explorer) ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ควรทำหลังจากต่อโมดูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ (เนื่องจากบทความค่อนข้างยาว ผู้ ...
Read More

การต่อสัญญาณไปยังโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นแบบเอนกประสงค์ของ NI

บทความนี้แนะนำการต่อสัญญาณไปยังโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นแบบเอนกประสงค์ของ NI ซึ่งโมดูลเหล่านี้จะมีหมายเลขรุ่นขึ้นต้นด้วย 60, 62 หรือ 63 เช่น USB-6003 หรือ PCIe-6361 เป็นต้น ซึ่งโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นแบบเ ...
Read More

ข้อแตกต่างระหว่าง GPIB-USB-HS+ กับ GPIB-USB-HS

บทความนี้ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ข้อแตกต่าง ระหว่าง NI GPIB-USB-HS+ กับ NI GPIB-USB-HS และ การพิจารณาว่าควรอัพเกรดจาก  HS  เป็น HS+ หรือไม่ ข้อแตกต่างของ NI GPIB-USB-HS+ กับ NI GPIB-USB-HS ข้อแตกต่าง GP ...
Read More

การเปรียบเทียบ LabVIEW ใน Edition ต่าง ๆ

บทความนี้ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ การเลือกซื้อโปรแกรม LabVIEW ใน Edition ต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น LabVIEW Professional Development System (LabVIEW PDS), LabVIEW Full Development System (LabVIEW FDS) ฯลฯ แล ...
Read More

วิธีเข้าเรียน LabVIEW แบบออนไลน์ ด้วยตนเอง

บทความนี้ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ วิธีและขั้นตอนการเข้าเรียนโปรแกรม LabVIEW และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ NI แบบออนไลน์ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับ Certified Professional Instruc ...
Read More
Loading...

error: Content is protected...