การฝึกอบรม

การ รับ ฝึก อบรม สอน การ ใช้งาน โปรแกรม สำหรับ บริษัท โรงงาน องค์กร มหาวิทยาลัย และผู้สนใจ

LabVIEW Development

ศูนย์ รวม ทีมงาน รับ เขียน แลบวิว นัก พัฒนา โปรแกรม LabVIEW ชาว ไทย การันตี ความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD)

Hot products

โปรแกรม ระบบ อัตโนมัติ

โปรแกรม ระบบ อัตโนมัติ

รับเขียนโปรแกรม ทดแทน PLC รับเขียนโปรแกรม SCADA HMI รับเขียนโปรแกรม ระบบอัตโนมัติ  รับเขียนโปรแกรม โปรเจค เขียน พัฒนา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ด้วย LabVIEW / NXG