เมษายน 17, 2022

สอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Ixxat

Ixxat เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ ทางด้านการสื่อสารแบบอุตสาหกรรม ถูกพัฒนาโดย HMS Networks เป็นบริษัทชั้นนำ จาก ประเทศสวีเดน ได้แก่ อุปกรณ์แปลงสัญญาณการสื่อสารแบบแคนบัส ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น USB, PCIe, PCI, Ethernet ฯลฯ อุปกรณ์บันทึกสัญญาณการสื่อสารแบบ CAN และ อุปกรณ์ แปลง โปรโตคอล IEC 61850, DNP เกตเวย์, Goose Gateway สำหรับ อุตสาหกรรม พลังงาน และ Renewable Energy เป็นต้น

บทความในกลุ่มนี้ สอนการใช้งาน Ixxat ตั้งแต่พื้นฐานความรู้ ทั้งส่วนของ Hardware และ Software หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

     

 

การใช้ Advanced Configuration Tool ตั้งค่า CANnector ให้ทำการแปลงสัญญาณ CAN เป็นโปรโตคอลอื่น ๆ

บทความนี้เราจะมากล่าวถึงการใช้งาน Advanced Configuration Tool (ACT) ในการตั้งค่า CANnector และ FRC ให้ทำการแปลงสัญญาณ CAN (LIN, FlexRay และ EtherCAT เช่นกัน) ไปเป็นโปรโตคอลอื่น ๆ เช่น LIN, FlexRay, Et ...
Read More

การใช้ Advanced Configuration Tool ตั้งค่า CANnector ให้ทำการบันทึกสัญญาณ CAN

บทความนี้เราจะมากล่าวถึงการใช้งาน Advanced Configuration Tool (ACT) ในการตั้งค่า CANnector และ FRC ให้ทำการบันทึกสัญญาณ CAN (LIN, FlexRay และ EtherCAT เช่นกัน) ลงไปยังไดรฟ์ USB (หรือการ์ด SD) ได้อย่าง ...
Read More

การแปลงสัญญาณ CAN เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยโปรโตคอล TCP/IP

ภาพรวม บ่อยครั้งระบบที่เราใช้งานอยู่ไม่สามารถจะสื่อสารกับเครือข่าย CAN ได้โดยตรงเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์อินเตอร์เฟซ CAN ซึ่งวิธีแก้ไขที่เป็นที่นิยมคือการใช้ Gateway เพื่อแปลงเป็นสัญญาณ CAN เป็นโปรโตคอลที ...
Read More

การบันทึกสัญญาณ CAN แบบอัตโนมัติในยานพาหนะ

ภาพรวม การบันทึกสัญญาณ CAN ในยานพาหนะนั้นมีมากมายหลากหลายวิธี โดยวิธีพื้นฐานที่สุดก็คือ การใช้อุปกรณ์อินเตอร์เฟซ CAN ที่มีอยู่แล้วต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วทำการบันทึกสัญญาณ CAN ด้วยซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ ...
Read More

การบันทึกสัญญาณ CAN ด้วย canAnalyser

บทความนี้เราจะมากล่าวถึงการบันทึกสัญญาณ CAN ด้วย canAnalyser ซึ่งสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย CAN ทุกรุ่นที่สนับสนุนไดรเวอร์ VCI V4 เช่น USB-to-CAN V2 เป็นต้น ซึ่งไดรเวอร์ VCI V4 สามารถ ...
Read More

การใช้งานอินเตอร์เฟซ CAN ของ Ixxat ที่ใช้ไดรเวอร์ VCI V4 ร่วมกับซอฟต์แวร์ Diasys 2.73

บทความนี้เราจะมากล่าวถึงการใช้งานอินเตอร์เฟซ CAN ของ Ixxat ที่ใช้ไดรเวอร์ VCI V4 ร่วมกับ Diasys 2.73 ซึ่งในคู่มือของซอฟต์แวร์ Diasys 2.73 ได้ระบุไว้ว่า เราจะต้องใช้ไดรเวอร์ VCI V4 รุ่น 4.0.939.0 ร่วมก ...
Read More

การเลือกใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย CAN ประเภทต่าง ๆ

บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราควรจะเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทไหนกับงานแต่ละประเภทบนเครือข่าย CAN เริ่มแรกก่อนเลยถ้าเรามีเครือข่าย CAN ธรรมดาระยะทางไม่ไกลเกินกว่ามาตรฐานกำหนดและเราแค่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ ...
Read More

การตรวจสอบเครือข่าย CAN เบื้องต้นด้วย canAnalyser mini และ USB-to-CAN V2 ของ Ixxat

บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย CAN ด้วย canAnalyser mini และ USB-to-CAN V2 ได้อย่างไร? โดยก่อนจะเริ่มต้นเราต้องทำการติดตั้งไดรเวอร์ VCI V4 โดยสามารถดาวน์โหลดจาก Ixxat C ...
Read More

การตั้งค่า CAN@net เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย CAN ด้วยโปรโตคอล TCP/IP

ในบางครั้งเราต้องการติดต่อกับอุปกรณ์ CAN ผ่านเครือข่าย LAN หรือ Wifi โดยใช้โปรโตคอล TCP/IP หรือ UDP บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ CAN@net ในลักษณะนี้ได้อย่างไร แต่เริ่มต้นนั้นเราต้อ ...
Read More

การใช้งาน CAN Gateway Configurator เพื่อตั้งค่าเบื้องต้นของ Ixxat CAN Gateway

บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ CAN Gateway Configurator เพื่อตั้งค่า CAN Gateway ของ Ixxat ได้อย่างไร? แต่ก่อนอื่นเลย เราต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง CAN Configurator Gateway แล ...
Read More

การเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ CanEasy เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ CAN และ LIN ของ Ixxat

บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ CanEasy เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเราได้อย่างไร? อย่างที่ทุกท่านได้เรียนรู้จากบทความ Ixxat CAN Drivers for Windows & Linux ว่าเรา ...
Read More

การเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ canAnalyser หรือ CanEasy

บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราควรจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ canAnalyser หรือ CanEasy ในงานประเภทใด? โดยเบื้องต้นนั้น เราสามารถดูฟังค์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ทั้งสองตัวได้จากบทความ การเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ canAna ...
Read More

error: Content is protected...