พฤศจิกายน 23, 2023

สอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Anybus Diagnostics

Anybus Diagnostics (ชื่อเดิม PROCENTEC) เป็นผู้ผลิตเครื่องมือตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายอุตสาหกรรม หลากหลายประเภท ได้แก่ PROFIBUS, PROFINET, Industrial Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT เป็นต้น ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก

บทความในกลุ่มนี้ สอนพื้นฐานของการสื่อสารแบบอุตสาหกรรม การใช้งาน อุปกรณ์ ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของ HMS Networks ทั้งการใช้งานหลัก และร่วมกับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

   

 

การใช้งาน Mercury, Atlas, SNAP, และ Osiris เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย Profibus, Profinet, EtherCAT, Modbus TCP และ Ethernet/IP

เชื่อว่าทุกท่านที่เคยใช้งานเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ทำงานบน Ethernet ไม่ว่าจะเป็น Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP หรือ EtherCAT ย่อมต้องเคยประสบปัญหาในการสื่อสารและจำเป็นต้องหยุดการทำงานของระบบเพื่อค้น ...
Read More

การใช้งาน EtherTAP ร่วมกับ EtherMirror เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย Ethernet

เชื่อว่าทุกท่านที่เคยใช้งานเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ทำงานบน Ethernet ไม่ว่าจะเป็น Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP หรือ EtherCAT ย่อมต้องเคยประสบปัญหาในการสื่อสารและจำเป็นต้องหยุดการทำงานของระบบเพื่อค้น ...
Read More

การวิเคราะห์ปัญหาบนเครือข่าย Profibus ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย ComBricks

ในบางครั้งปัญหาที่เราพบบนเครือข่าย Profibus นั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะบางช่วงเวลาทำให้เราไม่สามารถทำการตรวจจับและวิเคราะห์ปัญหาได้ทันท่วงที ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องทำการตรวจสอบเครือข่าย Pro ...
Read More

การวิเคราะห์รูปแบบสัญญาณเพื่อระบุปัญหาบนเครือข่าย Profibus ด้วย ScopeWare

เราสามารถใช้ ScopeWare ในการค้นหาสัญญาณที่มีรูปแบบผิดเพี้ยนบนเครือข่าย Profibus แต่เราจะสามารถแปลความสัญญาณเหล่านี้เพื่อระบุประเภทของปัญหาและจุดที่เกิดปัญหาขึ้นได้อย่างไร? บทความนี้จะพาเราไปสำรวจรูปแบ ...
Read More

การวิเคราะห์ปัญหาบนเครือข่าย Profibus ด้วย ProfiTrace

เชื่อว่าทุกท่านที่เคยใช้งานเครือข่าย Profibus ย่อมต้องเคยประสบปัญหาในการสื่อสารและจำเป็นต้องหยุดการทำงานของระบบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้งาน ProfiHub ร่วมกับ ProfiT ...
Read More

การติดตั้งเครือข่าย Profibus ระยะไกลด้วย Fiber Optic

บทความนี้สอนวิธีการติดตั้งเครือข่าย Profibus ระยะไกลด้วย Fiber Optic โดยปกติแล้วเครือข่าย Profibus จะมีระยะไกลสุดอยู่ที่ 1.2 km ที่ความเร็ว 9.6 kbps และจะมีระยะทางที่สั้นลงเมื่อความเร็วบัสสูงขึ้น (100 ...
Read More

การป้องกันความเสียหายของเครือข่าย Profibus ด้วยการแบ่งเครือข่ายเป็นสัดส่วน

บทความนี้สอนวิธีการแยกเครือข่าย Profibus ออกเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการหยุดทำงานของทั้งเครือข่ายเนื่องจากความเสียหายของอุปกรณ์บางตัว ผู้ใช้งานเครือข่าย Profibus แทบทุกคนน่าจะเคยประสบปัญหาเครือข่าย Prof ...
Read More

error: Content is protected...