ระบบทดสอบแบตเตอรี่ – NI Battery Test System (BTS)

รายละเอียด

ระบบทดสอบแบตเตอรี่ (NI Battery Test System – BTS) 

เป็นระบบทดสอบ ที่ใช้ใน การทดสอบ แบตเตอรี่รถไฟฟ้า (EV) ที่ทดสอบได้ทั้ง EV Battery Pack และ Modules ซึ่งสามารถใช้ใน การทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็น การทดสอบค่าคุณลักษณะเฉพาะ (Characterization), การทดสอบความทนทาน (Durability testing), การทดสอบอายุการใช้งาน และ การทดสอบอื่นๆ อีกมากมาย โดยในระบบทดสอบแบตเตอรี่ จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้

1.         BATTERY CYCLER NI – Battery cycler (HPS-17000)
2.         MEASUREMENT RACK NI – Battery Test System measurement rack and I/O
3.         IN-CHAMBER MEASUREMENTS NI – FiledDAQ for In-chamber measurement
4.         BATTERY TEST SOFTWARE NI – Battery Test system software suite

NI Battery Test System - BTS

รูปที่ 1 : ระบบทดสอบแบตเตอรี่ (NI Battery Test System – BTS)

 

ระบบ NI BTS ได้รับการออกแบบมา เพื่อให้ทีม Test Development Engineer สามารถที่จะตอบสนอง หรือ แก้ปัญหาได้อย่างทันที หากเกิด การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ ใน ระบบทดสอบแบตเตอรี่ รวมไปถึงการมีข้อจำกัดเรื่องเวลา และ ทรัพยากรที่จำกัด ระบบ NI BTS ถูกสร้างขึ้นบน โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible system architecture) ด้วยระดับชั้นโครงสร้างการจัดการฮาร์ดแวร์โดยตรง (Hardware abstraction layer) ที่รองรับ การปรับเปลี่ยนเพิ่มอุปกรณ์ (Hardware), การทำระบบจำลอง (System simulation) ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลำดับการทดสอบ (Test Sequence) เพื่อให้พร้อมกับการรองรับ ระบบการทดสอบในอนาคตทีมีสเกลขนาดใหญ่ได้ เพราะฉะนั้น ระบบ NI BTS นี้จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานส่งมอบแบตเตอรี่ที่ดีขึ้น ด้วยต้นทุนการทดสอบที่ต่ำลง และส่งมอบได้เร็วขึ้น

 

รูปที่ 2 : NI Battery Test System (BTS) measurement rack and I/O

คุณสมบัติ ของ ระบบการทำสอบแบตเตอรี่ – NI Battery Test System (BTS) 

 • ระบบมาพร้อม Real Time Controller (OS)
 • ระบบมีความยืนหยุ่นสูง Hardware และ Software สามารถปรับแต่งคุณลักษณะพื้อน ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Customizable)
 • Hardware: สามารถเลือกอุปกรณ์ได้ตามความต้องการพื้นฐาน ตามด้านล่าง
  • DC Output: Redundant Supply Circuits on DUT (0 – 60 Voltage)
  • Cell Voltage – Direct Measurement of individual, stacked cell voltages in a module (up to 250V)
  • Module Voltage – Direct Measurement of individual module voltages in a pack (up to 600V)
  • DUT: Multiple DUT up to 4 DUTs per one measurement rack
  • Interface: GPIB, RS 232/RS 485, Ethernet to interface with Temperature Chambers, Chillers, Cyclers or others.
  • Automotive communicate: CAN, CAN-FD, LIN, Flexray to interface with BMS or others
  • HVIL Monitoring: DI/PWM/AIO options for monitoring an existing High Voltage Interlock Loop
  • Local and remote temperature measurement
  • DI/DO/PWN options for ECU signal emulation
 • Software : สามารถปรับเปลี่ยน Test sequence และ การปรับแต่ง User interface ได้ตามต้องการ

ข้อดี ของ ระบบการทำสอบแบตเตอรี่ – (Advantage  of NI Battery Test System – BTS)

 1. ช่วยลดเวลาในการพัฒนาและเวลาในการตั้งค่าในการทดสอบ (Reduce development and Configuration time)
  • เนื่องจากระบบมาพร้อมฟังก์ชั่นการทำงาน และ ระบบสถาปัตยกรรมสำเร็จรูป ทำให้การปรับเปลี่ยน, เพิ่ม/ลด หรือขยายระบบให้เป็นระบบที่มีสเกลใหญ่ขึ้น ทำได้อย่างไม่ยากนัก
  • เนื่องจากระบบมี Interface ที่เป็นมาตรฐาน ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware), แอปพลิเคชั่น, ผู้ใช้งาน และซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการการทดสอบ ทำให้การกำหนดรูปแบบการทดสอบ, การทำสอบจริง และการจัดการระบบ มีความง่าย
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบ (Increase Test Efficiency)
  • เนื่องจากระบบมาพร้อมด้วยซอฟแวร์ครบวงจร พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานสำเร็จรูป ช่วยเป็นตัวเพิ่มความเร็วให้กระบวนการทดสอบเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดค่าอุปกรณ์, การโปรแกรมมิ่ง, การตรวจสอบระบบทดสอบ, การรวบรวมข้อมูล และ การรายงานผลการทดสอบ

BTS software

รูปที่ 3 : ตัวอย่าง User interface ของ BTS software

 

มี ความสนใจ ต้องการ สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม หรือ ต้องการ สเปค TOR หรือ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ ระบบทดสอบแบตเตอรี่ (Battery Test System – BTS) สำหรับงาน งานอุตสาหกรรม ยานยนต์, Automotive, Transportation, Electric Vehicle (EV), BMS, Battery testing, ECU สินค้า NI (National Instruments)

 

ติดต่อ ฝ่ายขาย บริษัท เทคสแควร์ จำกัด

โทร 065-559-6950

อีเมล sales@techsuqare.co.th

 

Disclaimer : All Copyright (Image) belongs to Owner (NI)

error: Content is protected...