CompactRIO LabVIEW Developer

บริการ รับ โปรเจค เขียน พัฒนา โปรแกรม ด้วย LabVIEW ไทย / G Web Development

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

บริการ รับ โปรเจค เขียน พัฒนา โปรแกรม ด้วย LabVIEW ไทย / G Web Development

 • เขียน โปรเจค พัฒนา LabVIEW เชื่อมต่อ กับ อุปกรณ์ CompactRIO ด้วย ไดร์เวอร์ NI-RIO
 • พัฒนา โดยใช้ โมดูล LabVIEW Real-Time และ LabVIEW FPGA
 • รับ สัญญาณ แรงดัน ไฟฟ้า อนาล็อก ขาเข้า (Voltage Analog Input LabVIEW) (+ / – 10 Volt)
 • รับ สัญญาณ จาก เซ็นเซอร์ วัด การ สั่นสะเทือน (Vibration Acceleration Sensor) ความเร่ง (Accelerometer LabVIEW) (G / m/s2)
 • รับ สัญญาณ จาก เซ็นเซอร์ วัด ความเค้น ความ เครียด (Strain Gauge / Strain Gage LabVIEW) (um/m)
 • รับ สัญญาณ จาก เซ็นเซอร์ วัด แรง กด แรง ดึง (Load Cell / Force Transducer LabVIEW) (N / KgF)
 • รับ สัญญาณ จาก เซ็นเซอร์ วัด อุณหภูมิ ความร้อน ความเย็น เทอร์โมคัปเปิ้ล RTD PT-100 (Thermocouple LabVIEW) (Degree Celsius)
 • สร้าง สัญญาณ แรงดัน ไฟฟ้า อนาล็อก ขาออก (Voltage Analog Output LabVIEW) (0 – 10 Volt)
 • รับ สัญญาณ แรงดัน ไฟฟ้า ดิจิตอล ขาเข้า (Voltage Digital Input LabVIEW) (5 Volt, 12 Volt, 24 Volt)
 • สร้าง สัญญาณ แรงดัน ไฟฟ้า ดิจิตอล ขาออก (Voltage Digital Output LabVIEW) (5 Volt, 12 Volt, 24 Volt)
 • เชื่อมต่อ สัญญาณ นาฬิกา ความถี่ เคาน์เตอร์ ขา เข้า และ ขา ออก (Counter Input / Output LabVIEW) (Multiple V)
 • พัฒนา โปรแกรม เป็น เครื่องบันทึกสัญญาณ (Embedded Data Logger LabVIEW)
 • พัฒนา โปรแกรม เป็น เครื่องควบคุม (Embedded Controller LabVIEW)

รับเขียนโปรแกรม LabVIEW โดย ทีมงาน นักพัฒนา ชาว ไทย (Thai LabVIEW Developer / Thai LabVIEW Programmer Thailand) ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD) for LabVIEW Development Project
มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ ประสบการณ์ ใน งาน พัฒนา ซอฟต์แวร์ ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่
สำหรับ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และ งานอุตสาหกรรรม มากกว่า 10 ปี

error: Content is protected...