Developing Test Programs Using TestStand

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

Developing Test Programs Using TestStand – คอร์สฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรมทดสอบด้วย TestStand (910667-11)

– เรียน 3 วัน เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
– เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาหรือดูแลรักษาโปรแกรมทดสอบด้วย TestStand
– เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรมทดสอบด้วย TestStand
– เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งโปรแกรมเพื่อทำการทดสอบแบบขนาน
– เรียนรู้เกี่ยวกับการนำโปรแกรมทดสอบไปใช้งานในเครื่องทดสอบเครื่องอื่น ๆ

– บรรยายโดย วิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified TestStand Developer (CTD)
– มีเอกสารรับรองการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ จากทาง National Instruments Corporation

error: Content is protected...