LabVIEW NXG Core 2

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

LabVIEW NXG Core 2 – คอร์สฝึกอบรม LabVIEW NXG ขั้นพื้นฐาน (910845-11)

คอร์สนี้ สิ้นสุดการบริการ และคอร์สทดแทน คือ LabVIEW Core 2

– เรียน 2 วัน เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
– เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นด้วย LabVIEW NXG ได้
– เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ตัวแปรประเภทต่าง ๆ ใน LabVIEW NXG
– เทคนิคการเขียนโปรแกรมวนลูปประเภทต่าง ๆ เช่น Multiple Loop, Parallel Loop
– หลักการวางโครงสร้างการจัดการ Error เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมขนาดใหญ่
– บรรยายโดย วิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD)
– มีเอกสารรับรองการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ จากทาง National Instruments Corporation
– เรียนที่ บริษัท เนชั่นแนล อินสทรูเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

error: Content is protected...