LabVIEW to G Web Development Migration

บริการ รับ โปรเจค เขียน พัฒนา โปรแกรม แปลง โปรแกรม จาก LabVIEW เป็น G Web Development

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

บริการ รับ โปรเจค เขียน พัฒนา โปรแกรม แปลง โปรแกรม จาก LabVIEW เป็น G Web Development

  • ทดสอบความเข้ากันได้ของโปรแกรม LabVIEW เพื่อวางแนวทางการอัพเกรดเป็น G Web Development
  • ปรับโครงสร้างของ Code เดิม ให้เข้ารูปแบบมาตรฐาน ของ G Web Development
  • แปลง Code จาก LabVIEW เป็น G Web Development
  • ทดสอบการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หลังจากการแปลง Code
  • สรุปผล รายงาน การทำงาน อบรมการใช้งาน สนับสนุนการใช้งานหลังจากการแปลง

รับเขียนโปรแกรม G Web Development โดย ทีมงาน นักพัฒนา ชาว ไทย (Thai G Web Development Developer / Thai G Web Development Programmer Thailand) ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD) for LabVIEW Development Project
มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ ประสบการณ์ ใน งาน พัฒนา ซอฟต์แวร์ ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่
สำหรับ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และ งานอุตสาหกรรรม มากกว่า 10 ปี

error: Content is protected...