ระบบทดสอบกล่องประมวลผล – NI Electronic Control Unit Test System (ECUTS)

หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

ระบบทดสอบกล่องประมวลผล (NI Electronic Control Unit Test System – ECUTS)

NI Electronic Control Unit Test System - ECUTS โดยในยุคปัจจุบัน การพัฒนา ของ Electronic control units (ECUs) มีความซับซ้อน และ ไม่ได้ใช้เฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียว ยังมีการนำไปใช้อย่างหลากหลายมากขึ้น ในส่วนอื่นๆ ของรถยนต์ ไม่ว่าเป็น การนำ ECUs ไปใช้ใน ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบที่เพิ่มความสะดวกสบาย, ระบบเชื่อมต่อสื่อสาร, หรือแม้กระทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ ดังนั้น ระบบทดสอบ ECU ในปัจจุบันจึง มีความยุ่งยาก และ ซับซ้อน มากขึ้น ทำให้เกิดเป็นความท้าทายอย่างมาก สำหรับวิศวกรผู้พัฒนา ที่ต้องใช้เวลาในการคิดค้นระบบทดสอบ ให้ได้มีประสิทธิภาพ และ ทันเวลาการออกสู่ตลาด ของผลิตภัณฑ์

 

ระบบ NI ECUTS เป็นระบบทดสอบ สำหรับ การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมด ของ ตัวกล่องประมวลผล ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive ECUs) โดยระบบทดสอบ นั้นมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ บนพื้นฐาน การทำงานร่วมกับของ NI hardware, NI Software และ NI Service ที่มาพร้อมกับการ Reconfigured และ Customization test system ทำให้ระบบสามาร รองรับการทดสอบ ECUs ได้หลายหลาย (Powertrain, Body และ Chassis ECUs)

 

ด้วยระบบมาตรฐานจาก NI ระบบ NI ECUTS จึงเป็นตัวช่วยในการ ประหยัดทั้งคน, เวลา และทรัพยกรอื่นๆ ในการคิดค้น ออกแบบ ระบบทดสอบ ทำให้ ผู้ใช้งาน สามารถที่จะทดสอบชิ้นงานออกมาได้ทันกับเส้นตาย ที่ผลิตภัณฑ์ต้องออกสู่ตลาด แถมยังลดเวลาในการทดสอบ และ ลดพื้นที่สำหรับวางระบบทดสอบเนื่องจากมีการทดสอบแบบคู่ขนาน (Parallel test)

รูปที่ 1 : Electronic Control Unit

ECUTS

 

รูปที่ 2 : ระบบทดสอบกล่องประมวลผล (NI Electronic Control Unit Test System – ECUTS)

 

คุณสมบัติ ของ ระบบทดสอบกล่องประมวลผล (Electronic Control Unit Test System – NI ECUTS)

โดยในระบบทดสอบกล่องประมวลผล (NI ECUTS) จะประกอบไปด้วย 6 ส่วน ดังนี้

1.         CORE RACE SAFETY, DISPLAY AND POWER SUPPLY NI – ECUTS – 16000 (24U), NI – ECUTS – 16001 (40U)
2.         MEASUREMENT RACK NI – PXI Instrument like DMM, SMU, SCOPE, FGEN, AI/AO and DIO + Automotive communication (CAN, LIN, GPIB, Ethernet, RS232)
3.         MASS INTERCONNECT NI PARTNER – Virginia Panel Corporation (VPC 9025)
4.         LOADS AND HIGH POWER SWITCHING NI – Switch Load and Signal Conditioning (SLSC)
5.         LOADS NI –Electronic load (RMX) or External load
6.         STANDARDIZE SOFTWARE NI – TestStand, TestStand ECU Toolkit

 

 

ข้อดี ของ ระบบทดสอบกล่องประมวลผล (Advantage of Electronic Control Unit Test System – NI ECUTS)

  1. Standardize system – ด้วยระบบการทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ ช่วยลดเวลาในการที่ต้องคิดค้นพัฒนาระบบใหม่ได้ (Accelerate development time)

 

  1. Parallel testing – ด้วยความสามารถของ NI Software TestStand ทำให้สามารถทำการทำสอบแบบคู่ขนานได้ ทำให้ ลดเวลาในการทำสอบต่อชิ้นงาน (Reduce test time) และ ประหยัดพื้นที่ในการวางเครื่องมือทดสอบ (Reduce floor space)

รูปที่ 3 : NI ECUTS – Selection of Configuration topologies

 

  1. Customizable hardware – สามารถเลือก Configure topologies ได้ หลากหลายแบบ ตั้งแต่ Flash ไปจนถึง 4-NEST ขึ้นอยู่กับ Customer’s requirement

รูปที่ 4 : NI ECUTS – Hardware configuration for different Topologies

 

มี ความสนใจ ต้องการ สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม หรือ ต้องการ สเปค TOR หรือ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ ระบบทดสอบกล่องประมวลผล (Electronic Control Unit Test System – ECUTS) สำหรับงาน งานอุตสาหกรรม ยานยนต์,  Automotive, Transportation, Electric Vehicle (EV), BMS, Battery testing, ECU สินค้า NI (National Instruments)

 

ติดต่อ ฝ่ายขาย บริษัท เทคสแควร์ จำกัด

โทร 065-559-6950

อีเมล sales@techsuqare.co.th

 

Disclaimer : All Copyright (Image) belongs to Owner (NI)

error: Content is protected...