TI Power Electronics Board for NI ELVIS III

หมวดหมู่:

รายละเอียด

TI Power Electronics Board for NI ELVIS III

รหัสสินค้า 786514-01

รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

ขยายขีดความสามารถของ NI Engineering Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) สำหรับการเรียนการสอน Analog, Digital และ Power Electronics

อุปกรณ์ NI ELVIS Electronics เป็นบอร์ดแอปพลิเคชันเสริมที่ใช้แทนบอร์ดเริ่มต้นบน NI ELVIS ซึ่งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ, ระบบ, รวมไปถึงชุดปฏิบัติการทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินการทดลอง เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพในหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Power Electronics, Digital Electronics, Circuits และ Measurements.

คุณสมบัติของสินค้า

TI Power Electronics Board เป็นบอร์ดแอปพลิเคชันเสริมสำหรับ NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite III (NI ELVIS III) ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์จริง สำหรับการเรียนรู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และการจัดการพลังงาน ด้วยบล็อกการทำงานต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาสามารถสร้างตัวBuck Converters, Regulators รวมทั้ง DC-to-AC และ AD-to-DC Converters ของตนเองได้

นักศึกษาจะได้รับความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนประกอบแต่ละส่วนในระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และการรับมือกับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อส่วนประกอบอื่น ๆ ในการสร้างระบบที่สอดคล้องกันผ่านวงจร Texas Instruments ที่เป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

*ราคายังไม่รวมภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม

มี ความ สนใจ ต้องการ ข้อมูล สเปก TOR เพิ่มเติม National Instruments NI Thailand ไทย ตัวแทน จำหน่าย คุณภาพ สูง ราคา ถูก ซื้อ ขาย ประเทศ ภาษา ไทย ซื้อ ที่ไหน ขาย ส่ง รับ นำเข้า งาน ประมูล

สามารถ กดปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า ด้านบน เพื่อขอใบเสนอราคา หรือ

ติดต่อ ฝ่ายขาย บริษัท เทคสแควร์ จำกัด
โทร 065-559-6050
อีเมล sales@techsquare.co.th

 

error: Content is protected...