ศูนย์บริการ รับ ซ่อม อุปกรณ์ NI

ศูนย์ บริการ ซ่อม ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ National Instruments (NI) ใน ประเทศ ไทย [National Instruments / NI RMA Repair Fix Maintenance Service Center Thailand]

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

ศูนย์ บริการ ซ่อม ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ National Instruments (NI) ใน ประเทศ ไทย [National Instruments / NI RMA Repair Fix Maintenance Service Center Thailand]

ผลิตภัณฑ์ National Instruments (NI) เป็น ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูง แต่ อาจเกิดความเสียหาย ที่เป็นอุบัติเหตุ จากระบบไฟฟ้า สัญญาณไฟกระชาก ไฟฟ้าลัดวงจร หรือ การเชื่อมต่อ ใช้งานผิดวิธี ได้

ทาง บริษัท เทคสแควร์ จำกัด เป็น ศูนย์ บริการ รับ วิเคราะห์ แก้ปัญหาเบื้องต้น สามารถ ซ่อม อุปกรณ์ โดยการเปลี่ยน IC ซ่อม อุปกรณ์ โดยการเปลี่ยนวงจรบางส่วน หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ทั้งหมด มีการ รับประกัน งานซ่อม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง ที่รับซ่อม ได้แก่

  • ซ่อม NI PCI DAQ เสีย เช่น PCI-6501, PCI-6033E, PCI-4472, PCI-6503, PCI-6509, PCI-6221, PCI-6143, PCI-6154, PCI-6225, PCI-6250, PCI-6251, PCI-6520, PCI-6521, PCI-6514, PCI-6518, PCI-6280 และ PCI-6281 เป็นต้น
  • ซ่อม NI PCIe DAQ เสีย เช่น PCIe-6320, PCIe-6321, PCIe-6323, PCIe-6341, PCIe-6343, PCIe-6346, PCIe-6351, PCIe-6353, PCIe-6361 และ PCIe-6363 เป็นต้น
  • ซ่อม NI USB DAQ เสีย เช่น USB-6008, USB-6009, USB-6210, USB-6211, USB-6212, USB-6215, USB-6218, USB-6255 USB-6341, USB-6343 และ USB-6363 เป็นต้น
  • ซ่อม NI SCXI เสีย เช่น SCXI-1000, SCXI-1000DC, SCXI-1193, SCXI-1341, SCXI-1130, SCXI-1200, SCXI-1102B, SCXI-1328, SCXI-1322 และ SCXI-1124 เป็นต้น
  • ซ่อม NI GPIB เสีย เช่น PCI-GPIB, PCI-GPIB+, PCIe-GPIB, PCIe-GPIB+, GPIB-USB-HS, GPIB-USB-HS+ และ GPIB-ENET/1000 เป็นต้น
  • ซ่อม PXI / PXIe เสีย เช่น PXI-8422/2, PXI-6704, PXI-8422, PXI-8461, PXI-7324, PXI-4461, PXI-4472, PXI-4071, PXI-4072, PXI-8186 และ PXIe-1085 เป็นต้น
  • ซ่อม CompactDAQ / cDAQ เสีย เช่น cDAQ-9172, cDAQ-9171, cDAQ-9178, cDAQ-9174, cDAQ-9184, cDAQ-9188, cDAQ-9191, cDAQ-9185 และ cDAQ-9179 เป็นต้น
  • ซ่อม CompactRIO / cRIO เสีย เช่น cRIO-9188, cRIO-9074, cRIO-9068, cRIO-9025, cRIO-9024, cRIO-9215, cRIO-9063, cRIO-9014, cRIO-9111, cRIO-9035, cRIO-9103 และ cRIO-9101 เป็นต้น
  • ซ่อม NI C Series Module เสีย เช่น NI 9215, NI 9239, NI 9233, NI 9234, NI 9219, NI 9205, NI 9208, NI 9474 และ NI 9237 เป็นต้น
  • ซ่อม Academic Products เสีย เช่น NI ELVIS II, NI ELVIS II+, NI ELVIS III, NI myRIO, NI myDAQ และ NI USRP เป็นต้น

ศูนย์บริการ รับ ซ่อม อุปกรณ์ National Instruments (NI) เสีย ใน ประเทศ ไทย

บริการ วิเคราะห์ ปัญหา โดย ทีมงาน วิศวกร ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD)

มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ งาน ซ่อม แก้ ปัญหา ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ สำหรับ บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย

มี ความ สนใจ ต้องการ ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การ ซ่อม อุปกรณ์ National Instruments (NI) ที่มีความ เสียหาย งานซ่อม ดี มี คุณภาพ สูง ราคา ถูก ประเทศ ภาษา ไทย ซ่อม ที่ไหน

ติดต่อ ทีมงาน บริษัท เทคสแควร์ จำกัด
โทร 065-559-6050
อีเมล sales@techsquare.co.th

error: Content is protected...