LabVIEW Instrument Control Training

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

LabVIEW Instrument Control – คอร์สฝึกอบรม LabVIEW สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (910557-11)

– เรียน 2 วัน เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
– เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นด้วย LabVIEW สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

– เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการใช้เทคนิค VISA เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครื่องมือวัด Digital Multimeter (DMM), Power Supply, Oscilloscope ฯลฯ
– เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน การเชื่อมต่อ Interface ระหว่าง การ์ด หรือโมดูล เข้ากับคอมพิวเตอร์ เช่น USB, Ethernet, PCI, PCIe ฯลฯ
– เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน การเชื่อมต่อ Interface ระหว่าง การ์ด หรือโมดูล เข้ากับเครื่องมือวัด เช่น GPIB, RS-232, RS-485, Ethernet ฯลฯ
– การจัดการข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือวัด และการบันทึกข้อมูลที่ได้มา เก็บลงในคอมพิวเตอร์ หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ CSV, Excel, TXT และ JPG เป็นต้น
– การออกแบบ Instrument Driver เบื้องต้น และการนำไปใช้งาน สำหรับโปรแกรมทดสอบอัตโนมัติ

– บรรยายโดย วิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD)
– มีเอกสารรับรองการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ จากทาง National Instruments Corporation

error: Content is protected...