มกราคม 28, 2016 KUNBUS

KUNBUS

Revolution Pi ผลิตภัณฑ์ชั้นนำ จาก KUNBUS GmbH ตัวแทน จำหน่าย ประเทศ ไทย ซื้อ ขาย ราคา ถูก

สุดยอด ผลิตภัณฑ์ ระดับโลก จาก เยอรมนี โดย บริษัท เทคสแควร์ จำกัด ตัวแทน จำหน่าย KUNBUS (คุนบุส) ประเทศ ไทย อย่างเป็นทางการ ประกอบไปด้วย Revolution Pi, RevPi Connect, RevPi Core, RevPi Compact, RevPi I/O Module และ RevPi Gateway Module เป็นผลิตภัณฑ์ Raspberry Pi เกรด อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม สามารถใช้ในการคำนวณ ประมวลผลอัตโนมัติ อุปกรณ์ แปลง โปรโตคอล เกตเวย์ อุตสาหกรรม Industrial Gateway ภายใต้เครื่องหมายการค้า Revolution Pi คุณภาพ สูง ราคา ถูก ซื้อ ขาย ประเทศ ภาษา ไทย RevPi Thailand

 • Revolution Pi (RevPi) / Raspberry Pi สำหรับ งาน อุตสาหกรรม ราคา Thailand
 • PROFINET PROFIBUS Ethernet/IP EtherCAT GATEWAY ราคา Thailand

KUNBUS RevPi (Industrial Raspberry Pi) Thailand Price

ตอบโจทย์ อุตสาหกรรม 4.0 สามารถ นำไปใช้ในงาน ควบคุม ระบบ อัตโนมัติ ในงาน อุตสาหกรรม ได้ หลากหลาย รูปแบบ

 • ใช้ ระบบปฏิบัติการ Raspbian OS ซึ่งเป็นแบบ Open Source ซึ่งถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก Linux Debian ทำให้มีเสถียรภาพสูง และต้นทุนต่ำ
 • สามารถเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ ในการพัฒนา ได้หลากหลาย รูปแบบ ยกตัวอย่าง เช่น Python, Node-RED, LabVIEW, logi.CAD3, OpenCV, Java และ CODESYS เป็นต้น
 • สามารถ เชื่อมต่อผ่าน Industrial Fieldbus จาก Automation Network ไปยัง IT Network หรือ Cloud Platform ได้ อย่าง ง่ายดาย
 • เหมาะกับงาน IIoT สามารถ ใช้ โปรโตคอล MQTT และ OPC UA ได้

ยกตัวอย่าง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ได้ใช้อุปกรณ์ RevPi ทดแทน Raspberry Pi ในงาน อุตสาหกรรม โดยใช้รูปแบบ Decentralized Energy Infrastructure เพื่อ เชื่อมต่อ ข้อมูลของ โรงไฟฟ้า หลากหลายแห่งเข้าด้วยกัน ผ่านเทคโนโลยี Peer-To-Peer (P2P) มีการใช้โปรแกรมภาษา Python เพื่อสร้าง IoT Gateway ในการอ่านค่าจาก Power Meter และ Energy Meter หลากหลายยี่ห้อ ผ่านการเชื่อมต่อแบบ Modbus RTU และ Modbus TCP โดยสามารถพัฒนาได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ตัวอย่างผลงานจาก บริษัท Oxygen Technologies

อุปกรณ์ควบคุม (Base Module)

 • สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Python, Node-RED, CODESYS, LabVIEW, .NET, C++, MATLAB, Docker, Grafana ฯลฯ
 • สามารถใช้งานร่วมกับคลาวด์ได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, ThingsBoard, ThinEdge, Cumulosity IoT ฯลฯ
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ความเร็วสูง แบบ Flash Memory ความจุสูงสุด 32 GB
 • หน่วยความจำ แบบ RAM ความจุสูงสุด 8 GB
 • มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ขนาดเล็ก ถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั่วโลก

อุปกรณ์เกตเวย์อุตสาหกรรม (Gateway Module)

 • RevPi PROFIBUS – ใช้ เชื่อมต่อ การสื่อสาร แบบ PROFIBUS Slave
 • RevPi PROFINET – ใช้ เชื่อมต่อ การสื่อสาร แบบ PROFINET Slave
 • RevPi Ethernet/IP – ใช้ เชื่อมต่อ การสื่อสาร แบบ Ethernet/IP Slave
 • RevPi EtherCAT – ใช้ เชื่อมต่อ การสื่อสาร แบบ EtherCAT Slave

อุปกรณ์เกตเวย์อุตสาหกรรมความเร็วสูง (Hi-Speed Gateway Module)

อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ (I/O Module)

 • RevPi AIO – ใช้ รับ สัญญาณ แรงดัน (เช่น 0 – 10 Volt), กระแสไฟฟ้า (เช่น 4-20 mA) ได้ จำนวน 4 ช่อง / ใช้ รับ สัญญาณ เซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ แบบ RT เช่น PT100 หรือ PT1000 ได้ จำนวน 2 ช่อง / ใช้ สร้าง สัญญาณ แรงดัน (เช่น 0 – 10 Volt), กระแสไฟฟ้า (เช่น 4-20 mA) ได้ จำนวน 2 ช่อง
 • RevPi DIO – ใช้ รับ สัญญาณ ดิจิตอล (เช่น 0 / 24 Volt) ได้ จำนวน 14 ช่อง / ใช้ สร้าง สัญญาณ ดิจิตอล (เช่น 0 / 24 Volt) ได้ จำนวน 14 ช่อง
 • RevPi DI – ใช้ รับ สัญญาณดิจิตอล (เช่น 0 / 24 Volt) ได้ จำนวน 16 ช่่อง
 • RevPi DO – ใช้ สร้าง สัญญาณดิจิตอล (เช่น 0 / 24 Volt) ได้ จำนวน 16 ช่่อง

ให้บริการโดย ทีมงาน ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ มีประสบการณ์ ทางด้าน การสื่อสาร ใน อุตสาหกรรม (Industrial Communication) มากกว่า 10 ปี เหมาะสำหรับ บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย

error: Content is protected...