มกราคม 28, 2016 National Instruments

National Instruments

NI Thailand NI Integration Solution Provider ให้บริการ รับพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สมัยใหม่ ด้วย อุปกรณ์ของ NI (ชื่อเดิม National Instruments) เพื่อใช้ใน โรงงาน อุตสาหกรรม คุณภาพ สูง ราคา ถูก ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ เครื่องมือ วัด ทดสอบ เทคโนโลยีการป้องกัน และอากาศยาน ตอบโจทย์ อุตสาหกรรม 4.0

  • NI PXI – https://www.techsquare.co.th/product-category/national-instruments-thailand/pxi/
  • NI CompactRIO – https://www.techsquare.co.th/product-category/national-instruments-thailand/compactrio/
  • NI CompactDAQ – https://www.techsquare.co.th/product-category/national-instruments-thailand/ni-compactdaq/
  • NI LabVIEW – https://www.techsquare.co.th/product-category/national-instruments-thailand/national-instruments-software/
  • NI TestStand
  • NI DIAdem
  • NI USRP – https://www.techsquare.co.th/product-category/national-instruments-thailand/ettus-research-usrp/
  • NI Multifunction I/O DAQ – https://www.techsquare.co.th/product-category/national-instruments-thailand/multifunction-daq/
  • NI Interface – https://www.techsquare.co.th/product-category/national-instruments-thailand/interface-device/

โดย ทีมงาน ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ มีประสบการณ์ ในการเลือกอุปกรณ์ และ การออกแบบระบบ มากกว่า 10 ปี เหมาะสำหรับ บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย

National Instruments Thailand https://www.techsquare.co.th/product-category/national-instruments-thailand/

error: Content is protected...