มกราคม 27, 2016 WireFlow

WireFlow

ตัวแทน จำหน่าย wireflow  ประเทศ ไทย อุปกรณ์ อุตสาหกรรม โรงงาน คุณภาพ สูง ราคา ถูก ซื้อ ขาย ประเทศ ภาษา ไทย ซื้อ ที่ไหน ขาย ส่ง รับ นำเข้า งาน ประมูล ผลิตภัณฑ์ ระดับ โลก จาก สวีเดน wireflow Thailand RevPi Thailand

  • WF 2008 Dongle Hard Lock สำหรับ LabVIEW ใช้ป้องกันลิขสิทธิ์ การใช้งาน โปรแกรม ที่พัฒนา ไว้ เหมาะสำหรับ งาน อุตสาหกรรม ราคา Thailand
  • WF 3144 โมดูล ตัวต้านทาน แบบ ปรับค่าได้ ด้วย ซอฟต์แวร์ (Programmable Resistor Module) ราคา Thailand
  • WF 3154 โมดูล สร้างเงื่อนไข ความผิดปกติ ทางไฟฟ้า แบบ เขียนโปรแกรมได้ (Programmable Fault Injection Module) ราคา Thailand
  • WF 3168 โมดูล วัด ปริมาณ แบตเตอรี่ เหมาะสำหรับ ระบบ BMS (Battery Stack Monitor and Balancing Module) ราคา Thailand

โดย ทีมงาน ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ มีประสบการณ์ ใน อุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี เหมาะสำหรับ บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม การผลิต โรงไฟฟ้า พลังงาน มหาวิทยาลัย นักพัฒนา สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย

ตัวแทน จำหน่าย National Instruments (NI) Thailand ประเทศ ไทย ซื้อ ขาย ราคา ถูก

error: Content is protected...