มกราคม 27, 2016 GREENTECH

GREENTECH

ตัวแทน จำหน่าย GreenTech ประเทศ ไทย อุปกรณ์ อุตสาหกรรม โรงงาน คุณภาพ สูง ราคา ถูก ซื้อ ขาย ประเทศ ภาษา ไทย ซื้อ ที่ไหน ขาย ส่ง รับ นำเข้า งาน ประมูล อุปกรณ์ บันทึก สัญญาณ ทางวิศวกรรมโยธา ผลิตภัณฑ์ ระดับ โลก จาก เกาหลี GreenTech Thailand RevPi Thailand

  • เชื่อมต่อสัญญาณ จากเซ็นเซอร์ ได้หลากหลายประเภท ได้แก่ โหลดเซลล์ สเตรนเกจ เซ็นเซอร์วัดระยะ (LVDT) เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบ เทอร์โมคัปเปิ้ล ราคา Thailand
  • มีรูปแบบการทำงานแบบ Standalone สามารถทำงานได้ โดยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์ และแบบที่เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ได้ ราคา Thailand
  • มีรูปแบบการทำงานแบบพกพา ไม่ต้องเสียบปลั้ก ใช้แบตเตอรี่ในตัว ราคา Thailand
  • มีรูปแบบการทำงานแบบ Touch Screen เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ราคา Thailand

โดย ทีมงาน ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ มีประสบการณ์ ทางด้าน การทดสอบ ใน อุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี เหมาะสำหรับ บริษัท โรงงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย

ตัวแทน จำหน่าย National Instruments (NI) Thailand ประเทศ ไทย ซื้อ ขาย ราคา ถูก

error: Content is protected...