กุมภาพันธ์ 3, 2016

การเชื่อมต่อ MTT MS3703 เข้ากับ NI 9208

บทความฉบับนี้ อธิบาย การเชื่อมต่อ สัญญาณ จาก อุปกรณ์ภายนอก แบบ แรงดันทางไฟฟ้า ที่มี ระดับแรงดันต่ำ ในย่าน mV เข้ากับ อุปกรณ์ แปลง สัญญาณ ยี่ห้อ MTT รุ่น MS3703 ที่มีความสามารถ ในการ ขยายสัญญาณ แรงดัน ไฟฟ้าที่มีระดับต่ำ ให้เป็น สัญญาณขาออก แบบ กระแส 4-20 mA

หลังจากที่ได้ สัญญาณ 4-20 mA แล้ว ผู้ใช้สามารถนำไปต่อเข้ากับโมดูล NI 9208 และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำการพัฒนาซอฟต์แวร์วัด วิเคราะห์ หรือควบคุมในขั้นตอนต่อไป โดยสามารถ อ้างอิง ภาพรวม ของ การเชื่อมต่อ ได้จาก รูปด้านล่าง

ผู้ใช้ สามารถ ทำการเชื่อมต่อสัญญาณ จาก อุปกรณ์ที่ต้องการ เข้ามายัง อุปกรณ์แปลงสัญญาณ MTT MS3703 ซึ่งในที่นี้เป็นรุ่น MS3703-A-1A/JP ที่มีความสามารถ ในการรับสัญญาณขาเข้า ในย่าน 10 mV และแปลงเป็น สัญญาณขาออก ในย่าน 4 – 20 mA จำนวน 1 ช่องสัญญาณ โดยใช้ ไฟเลี้ยง เป็นไฟ AC ตั้งแต่ 85 – 264 VAV ส่วน โมดูล NI 9208 ที่มีความสามารถ ในการรับ สัญญาณขาเข้า ในย่าน 4 – 20 mA จำนวน 16 ช่องสัญญาณ โดยสามารถดู รายละเอียด การเชื่อมต่อสัญญาณ ของ อุปกรณ์ ทั้ง 2 ตัว ได้จากรูปด้านล่าง

หากมีอุปกรณ์ ยี่ห้อ MTT รุ่น MS3703 มากกว่า 1 ตัว สามารถ ทำการเชื่อมต่อสัญญาณขาออก ไปยังโมดูล NI 9208 ช่อง AI1 กับ Vsup เป็นต้นไปได้ เนื่องจากมีการเชื่อมต่อ COM กับ Vsup เข้าด้วยกันแล้ว โดยโมดูล NI 9208 1 ตัว สามารถรับสัญญาณจากอุปกรณ์ MTT MS3703 ได้มากที่สุดจำนวน 16 ตัว ตามรูปด้านล่าง

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสเควร์

error: Content is protected...