กุมภาพันธ์ 3, 2016

การเชื่อมต่อ MTT MS3703 เข้ากับ NI 9208

บทความฉบับนี้ อธิบาย การเชื่อมต่อ สัญญาณ จาก อุปกรณ์ภายนอก แบบ แรงดันทางไฟฟ้า ที่มี ระดับแรงดันต่ำ ในย่าน mV เข้ากับ อุปกรณ์ แปลง สัญญาณ ยี่ห้อ MTT รุ่น MS3703 ที่มีความสามารถ ในการ ขยายสัญญาณ แรงดัน ไฟฟ้าที่มีระดับต่ำ ให้เป็น สัญญาณขาออก แบบ กระแส 4-20 mA

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
error: Content is protected...