พฤษภาคม 26, 2023

สอนการใช้งาน Python กับโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI

บทความนี้สอนการใช้งาน Python กับโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI โดยก่อนอื่นเราต้องทำการติดตั้งไดรเวอร์ DAQmx จาก ที่นี่ และ Python จาก ที่นี่ ก่อน แล้วจึงทำการตั้งค่าโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นด้วยโปรแกรม NI MAX ตามที่ระบุไว้ ที่นี่ หลังจากนั้นเราสามารถทำการติดตั้งโมดูล nidaqmx สำหรับ Python โดยใช้คำสั่งดังแสดงในภาพ

หลังจากนั้นเราจะสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI ด้วย Python ได้ โดยในการติดต่อกับโมดูลนั้น เราต้องใช้ชื่อของโมดูลที่เราได้ทำการตั้งค่าไว้ใน NI MAX สำหรับตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมนั้นสามารถอ้างอิงได้จาก ที่นี่ นอกจากนี้ เรายังสามารถหาไดรเวอร์ Python สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ของ NI ได้จาก ที่นี่

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นในการใช้งาน Python กับค่าโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่น แต่ถ้าหากยังติดปัญหา ให้ทีมงาน Techsquare ช่วยเหลือเถอะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าโมดูลดาต้าแอคควิซิชั่นของ NI ด้วยโปรแกรม NI MAX (NI Measurement & Automation Explorer)

error: Content is protected...