เมษายน 14, 2024

การวัดความแข็งแรง ของ แผงวงจรพิมพ์ ด้วย สเตรนเกจ แบบโรเซ็ทท์

การประยุกต์ใช้เสตรนเกจแบบโรเซ็ทท์ในการวัดความแข็งแรงของแผ่นวงจรพิมพ์

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
เมษายน 14, 2024

การตรวจจับตำแหน่งของโพรงปลวก ในเนื้อไม้ด้วยเทคโนโลยี อะคูสติคอีมิชชั่น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่นในการตรวจจับตำแหน่งของปลวกในเนื้อไม้

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
error: Content is protected...