พฤศจิกายน 26, 2023

การวิเคราะห์รูปแบบสัญญาณเพื่อระบุปัญหาบนเครือข่าย Profibus ด้วย ScopeWare

เราสามารถใช้ ScopeWare ในการค้นหาสัญญาณที่มีรูปแบบผิดเพี้ยนบนเครือข่าย Profibus แต่เราจะสามารถแปลความสัญญาณเหล่านี้เพื่อระบุประเภทของปัญหาและจุดที่เกิดปัญหาขึ้นได้อย่างไร? บทความนี้จะพาเราไปสำรวจรูปแบบสัญญาณทั้งหมด 7 รูปแบบที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย Profibus และความหมายของรูปแบบสัญญาณเหล่านี้

1. สัญญาณปกติ: ขนาดของสัญญาณจะเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 5 โวลท์ (peak-to-peak) และแรงดันไฟฟ้าขณะ idle ประมาณ 1 โวลท์

2. ไม่ติดตั้ง termination หรือสายขาด: การสะท้อนของสัญญาณจะทำให้ขนาดของสัญญาณสูงกว่าปกติ

3. ลัดวงจรระหว่างสายสัญญาณ: แรงดันไฟฟ้าระหว่าง idle จะต่ำมาก การสะท้อนของสัญญาณจะทำให้ขนาดของสัญญาณต่ำกว่าปกติ

4. ลัดวงจรระหว่างชิลด์กับสายสัญญาณ: เป็นสัญญาณผิดปกติที่วิเคราะห์ค่อนข้างยาก แต่สามารถตรวจจับได้ง่ายขึ้นโดยการแสดงสัญญาณจากสายสัญญาณแต่ละเส้นแยกจากกัน

5. มี termination มากกว่า 2 ตัว: แรงดันไฟฟ้าระหว่าง idle จะต่ำกว่าปกติ รูปแบบสัญญาณจะแสดงลักษณะกึ่งกลางระหว่างสัญญาณปกติและการลัดวงจรระหว่างสายสัญญาณ

6. ไม่ได้จ่ายไฟเลี้ยงให้ termination: แรงดันไฟฟ้าระหว่าง idle จะต่ำกว่าปกติ เป็นสัญญาณผิดปกติที่วิเคราะห์ค่อนข้างยาก โดยจะแสดงระดับแรงดันไฟฟ้าที่ผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อย

7. สัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า: จะเห็นเป็นรูปแบบสัญญาณรบกวนที่ชัดเจน

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นในการวิเคราะห์รูปแบบสัญญาณเพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย Profibus ด้วย ScopeWare หากผู้อ่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงาน Techsquare ได้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ปัญหาบนเครือข่าย Profibus ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย ComBricks

การวิเคราะห์ปัญหาบนเครือข่าย Profibus ด้วย ProfiTrace

error: Content is protected...