ธันวาคม 30, 2023

การใช้งาน EtherTAP ร่วมกับ EtherMirror เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย Ethernet

เชื่อว่าทุกท่านที่เคยใช้งานเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ทำงานบน Ethernet ไม่ว่าจะเป็น Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP หรือ EtherCAT ย่อมต้องเคยประสบปัญหาในการสื่อสารและจำเป็นต้องหยุดการทำงานของระบบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้งาน EtherTAP2 ร่วมกับ EtherMirror เพื่อทำการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจอุปกรณ์แต่ละตัวกันก่อนว่ามันทำหน้าที่อะไรบ้าง?

EtherMirror เป็นอุปกรณ์ที่จะทำสำเนาของข้อมูลที่ส่งเข้ามาและส่งออกไปยังเครือข่าย ซึ่งสำเนานี้จะส่งออกไปยังพอร์ต Monitor เพื่อใช้ในการสอดส่องการทำงานของเครือข่าย Ethernet โดยการทำงานของ EtherMirror นั้นจะไม่ส่งผลกับการทำงานของเครือข่าย Ethernet และไม่มีข้อมูลสูญหายเกิดขึ้น ทำให้เราได้รับทราบสภาวะการทำงานของเครือข่ายอย่างแท้จริง ภาพด้านล่างแสดงการเชื่อมต่อภายในของ EtherMirror

EtherTAP เป็นอุปกรณ์แบบพกพาสำหรับเชื่อมต่อระหว่าง EtherMirror กับ Atlas, Mercury, แลปท๊อป หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย Ethernet ภาพด้านล่างแสดงการต่อ EtherMirror และ EtherTAP เข้ากับเครือข่าย Ethnet

Atlas และ Mercury ได้ทำการติดตั้งไดรเวอร์สำหรับ EtherTAP ไว้แล้ว เราสามารถทำการเชื่อมต่อกับ EtherTAP ด้วยพอร์ทยูเอสบีและทำการวิเคราะห์เครือข่าย Ethernet ด้วย Osiris ได้ทันที

แต่หากเราใช้แลปทอปหรือคอมพิวเตอร์ เราต้องทำการติดตั้งไดรเวอร์จากธั๊มไดรฟ์ที่มาพร้อมกับ EtherTAP ก่อนเริ่มใช้งาน หลังจากนั้นเราต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ Npcap 0.995 หรือใหม่กว่า โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://npcap.com/#download

ในการติดตั้งไดรเวอร์นั้นจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ ProfiShark Manager เพื่อใช้ในการตั้งค่า ProfiTAB ซึ่งโดยทั่วไปเราอาจจะตั้งค่าต่อไปนี้

  • Timestamp enable/disable: เก็บไทม์แสตมป์ไว้ใช้วิเคราะห์
  • Transmit CRC errors: เก็บแพ๊คเกจที่เกิด CRC error ไว้วิเคราะห์
  • Keep CRC32: เก็บค่า CRC32 ไว้วิเคราะห์
  • Disable port A and/or port B: หยุดทำการอ่านแพ๊คเกจจากพอร์ท A หรือพอร์ท B
  • Packet slicing: ใช้สำหรับอ่านเฉพาะส่วน header ของแพ๊คเกจ
  • Firmware update: สำหรับทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์
  • Direct Capture: จะอยู่ในแท๊บ Capture ใช้สำหรับตั้งค่าให้จับแพ๊คเกจด้วยไดรเวอร์โดยตรงเพื่อป้องกันการสูญหายของแพ๊คเกตโดยจะเก็บเป็นไฟล์ .pcapng

EtherTAP นั้นสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์วิเคราะห์เครือข่าย Ethernet ทั่วไป โดยเลือกทำการวิเคราะห์ผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ EtherTAP โดยเราสามารถอ้างอิงวิธีการได้จากเอกสารของซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อผ่าน Ethernet ไม่ว่าจะเป็น Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP หรือ EtherCAT ด้วยการใช้งาน EtherMirror และ EtherTAP หากผู้อ่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงาน Techsquare ได้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้งาน SNAP, Atlas2 Plus, Mercury และ Osiris เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย

ดาวน์โหลด Npcap

error: Content is protected...