ธันวาคม 31, 2023

การใช้งาน Mercury, Atlas, SNAP, และ Osiris เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย Profibus, Profinet, EtherCAT, Modbus TCP และ Ethernet/IP

เชื่อว่าทุกท่านที่เคยใช้งานเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ทำงานบน Ethernet ไม่ว่าจะเป็น Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP หรือ EtherCAT ย่อมต้องเคยประสบปัญหาในการสื่อสารและจำเป็นต้องหยุดการทำงานของระบบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้งานอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น SNAP, Atlas, Mercury หรือ Osiris ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอุปกรณ์แต่ละตัวนั้นทำงานอย่างไร? ProfiHub ร่วมกับ ProfiTrace เพื่อทำการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย Profibus

1. Mercury: แท๊บเล็ตที่พร้อมจะเชื่อมต่อกับ EtherTAP และ ProtiTrace เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาบนเครือข่าย Ethernet (Profinet, EtherCAT, Modbus TCP และ Ethernet/IP) และ Profibus โดยมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Osiris ซึ่งจะช่วยคุณวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย

2. Atlas: อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย Profinet, EtherCAT, Modbus TCP และ Ethernet/IP ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Osiris เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของเครือข่าย นอหจากนี้ยังสามารถเชื่อมกับเครือข่ายผ่าน EtherTAP/EtherMirror เพื่อทำการวัดจิตเตอร์และแพ๊คเกจที่สูญหาย

3. SNAP: AI ที่จะช่วยคุณวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำแนวทางแก้ไขให้โดยอัตโนมัติ โดยการทำงานนั้นจะต้องใช้งานร่วมกับ SNAP gateway เพื่อส่งข้อมูลผ่าน VPN ไปให้ SNAP server ทำการวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำให้ทางแก้ไขด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

4. Osiris: เป็นซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของเครือข่าย Profibus, Profinet, EtherCAT, Modbus TCP และ Ethernet/IP เมื่อทำการติดตั้ง Osiris แล้วเราสามารถเปิดแดชบอร์ดใช้งานได้โดยเปิดเว็บเบราเซอร์ไปยังไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์ที่ติดคั้ง Osiris

แดชบอร์ดของ Osiris มีส่วนประกอบดังนี้

1. System Bar: สำหรับแอดมินใช้จัดการไลเซ่น ตั้งค่า ปิดและรีสตาร์ท Osiris

2. System Buttons: ประกอบไปด้วย ปุ่มแสดงสถานะการวัด, ผู้ใช้งานปัจจุบัน, การแจ้งเตือน, ตัวช่วยเหลือและเมนู Application ซึ่งใช้สร้างรายงานได้

3. Device Modes: มี 2 โหมด ได้แก่ Profibus และ Industrial Ethernet (Profinet, EtherCAT, Modbus TCP และ Ethernet/IP) สามารถเปลี่ยนได้ที่ Quick Access Drawrwe>Device Mode

4. Quick Access Drawer: ใช้สำหรับเข้าถึงฟังค์ชั่นต่าง ๆ ของ Osiris เช่น แดชบอร์ด, Traffic light, Q-Factor, Device list, Topology, Link list, EtherTAP, Commisioning wizard, Notification center, Security center, SNAP industrial Ethernet, การตั้งค่า, ขอควายช่วยเหลือ และล็อกเอาท์ เป็นต้น

5. Indicator: ใช้แสดงสถานะการทำงานของฟังค์ชั่นต่าง ๆ เช่น มีความผิดปกติ (กากบาทสีแดง) หรือทำงานได้ถูกต้อง (เครื่องหมายถูกสีเขียว) เป็นต้น

6. Tile: ใช้สำหรับเข้าถึงฟังค์ชั่นต่าง ๆ ผ่านแดชบอร์ด ยกตัวอย่างเช่น

 • Topology: ภาพแสดงการเชื่อมต่อของเครือข่าย
 • Q-Factor: ตัวเลขแสดงคุณภาพของเครือข่าย
 • Traffic light: แสดงสถานะของเครือข่ายโดยรวม
 • Device list: แสดงอุปกรณ์บนเครือข่ายทั้งหมดพร้อมสถานะในรูปแบบตาราง
 • Settings: สำหรับตั้งค่าต่าง ๆ
 • Report: สร้างรายงานสถานะเครือข่าย
 • Trending: แสดงแนวโน้มของสถานะเครือข่ายในรูปแบบกราฟ
 • Link list: แสดงการเชื่อมต่อบนเครือข่ายทั้งหมดในรูปแบบตาราง
 • EtherTAP – Message analysis: ใช้สำหรับวิเคราะห์เจาะลึกการจราจรของเครือข่ายด้วย EtherTAP
 • Commissioning wizard: เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบการติดตั้งเครือข่าย
 • EtherCAT diagnostics: วิเคราะห์การทำงานของเครือข่าย EtherCAT
 • ComBricks: แจ้งสถานะของเครือข่าย Profibus ผ่าน ComBricks
 • Notification center: แสดงการแจ้งเตือน
 • Security center: รวมเครื่องมือที่ใช้สอดส่องและป้องกันความปลอดภัยของเครือข่าย
 • SNAP industrial Ethernet: การวิเคราะห์และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาของเครือข่าย

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นในการเลือกอุปกรณ์ที่จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น Profibus, Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT และ Modbus TCP หากผู้อ่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงาน Techsquare ได้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้งาน EtherTAP ร่วมกับ EtherMirror เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย Ethernet

การวิเคราะห์ปัญหาบนเครือข่าย Profibus ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย ComBricks

error: Content is protected...