กุมภาพันธ์ 2, 2016

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของ RevPi

บทความนี้ สอน การตรวจสอบเวอร์ชั่น ของ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect เป็นต้น

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่น ของ Raspbian ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ RevPi Core, RevPi Core 3 และ RevPi Connect ได้โดยการพิมพ์คำสั่งตามรายละเอียดด้านล่าง

  • cat /etc/revpi/image-release

หากมีการแสดงผลตามรายละเอียดด้านล่าง หมายความว่า มีการติดตั้ง OS Image ของ Raspbian ชื่อว่า Stretch เวอร์ชั่น วันที่ 25 มิถุนายน 2020

  • 2020-06-25-revpi-stretch.img

หากมีการแสดงผลตามรายละเอียดด้านล่าง หมายความว่า มีการติดตั้ง OS Image ของ Raspbian ชื่อว่า Stretch เวอร์ชั่น วันที่ 14 มีนาคม 2019

  • 2019-03-14-revpi-stretch.img

หากมีการแสดงผลตามรายละเอียดด้านล่าง หมายความว่า มีการติดตั้ง OS Image ของ Raspbian ชื่อว่า Jessie เวอร์ชั่น วันที่ 24 พฤษภาคม 2017

  • 2017-05-24-revpi-jessie.img
error: Content is protected...