กุมภาพันธ์ 2, 2016

สอนการใช้งาน Python ในอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม Python บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect จากการใช้ RevPiModIO ที่ช่วยในการใช้งานได้อย่างง่ายดาย

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
กุมภาพันธ์ 2, 2016

สอนการใช้งาน Node-RED ในอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอน การติดตั้งโปรแกรม Node-RED บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect จากการใช้สคริปท์ที่ช่วยในการติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
กุมภาพันธ์ 2, 2016

สอนการใช้โปรแกรม RevPi Commander

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม RevPi Commander ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน RevPi ได้ในหลากหลายด้าน

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
กุมภาพันธ์ 2, 2016

การตั้งค่าให้โปรแกรม Python เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด RevPi

บทความนี้สอนการตั้งค่าให้โปรแกรมที่เขียนด้วย Python เริ่มทำงานเมื่อโดยอัตโนมัติเมื่อ RevPi เริ่มทำงาน โดยใช้เทคนิค xmlrpc และไฟล์ revpipyload.conf

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
error: Content is protected...