กุมภาพันธ์ 2, 2016

การสั่งงาน เปิด Midori Web Browser แบบ Full Screen อัตโนมัติ เมื่อเปิด RevPi

บทความนี้ สอน การสั่งงาน เปิด Midori Browser อัตโนมัติ แบบ Full Screen เมื่อมีการเปิดใช้งาน RevPi บน RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect

ผู้ใช้สามารถ กำหนดค่า ให้มีการเปิด Midori Web Browser โดยอัตโนมัติ แบบ Full Screen เมื่อมีการเปิดใช้งาน RevPi ได้ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีการพัฒนาหน้าจอโปรแกรมด้วย Node-RED หรือ ภาษาเว็บในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการใช้งานในรูปแบบ Kiosk บนอุปกรณ์ RevPi โดยการกำหนดค่าตามรายละเอียดด้านล่าง

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
  • คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  • อุปกรณ์ RevPi Core 3, RevPi Connect หรือ RevPi Compact พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ขั้นตอนการกำหนดค่า

1) ทำการติดตั้งโปรแกรม midori, matchbox และ unclutter เพิ่มเติม โดยการพิมพ์คำสั่งตามรายการด้านล่าง และกดปุ่ม y หากมีข้อความยืนยันการติดตั้ง

sudo apt-get install midori matchbox unclutter

2) ทำการสร้างไฟล์ fullscreen.sh เพื่อติดตั้งโปรแกรม xautomation และ unclutter เพิ่มเติม โดยการพิมพ์คำสั่งดังนี้

sudo nano /home/pi/fullscreen.sh

เพิ่มคำสั่ง เพื่อสั่งการเปิด Web Browser ทำการสร้างไฟล์ fullscreen.sh เพื่อติดตั้งโปรแกรม xautomation และ unclutter เพิ่มเติม โดยการพิมพ์คำสั่งดังนี้

unclutter &
matchbox-window-manager &
midori -e Fullscreen -a http://www.google.co.th

หากผู้ใช้ต้องการกำหนดค่าเป็นเว็บไซต์อื่น ๆ สามารถกำหนดโดยการเปลี่ยนข้อความ http://www.google.co.th เป็นเว็บไซต์ที่ต้องการได้ในขั้นตอนนี้

หากมีการใช้งานโปรแกรม Node-RED หรือโปรแกรมที่มีการเรียก Web Server อาจจะต้องมีการ sleep เพื่อรอให้ Web Server ทำงานเสร็จเรียบร้อย โดยการเพิ่มคำสั่ง sleep 60s ; ต่อท้ายที่คำสั่งบรรทัดที่ 2 ของคำสั่งด้านบน เป็น matchbox-window-manager & sleep 60s;

ทำการบันทึกไฟล์ โดยการกดปุ่ม Ctrl+X, กดปุ่ม y และกดปุ่ม Enter ตามลำดับ

3) ทำการกำหนดโหมดของไฟล์ fullscreen.sh ให้สามารถรันได้ โดยการพิมพ์คำสั่งดังนี้

sudo chmod 755 /home/pi/fullscreen.sh

4) ทำการกำหนดค่าให้มีการรันไฟล์ fullscreen.sh เมื่อเริ่มต้นการทำงานของอุปกรณ์ RevPi โดยการพิมพ์คำสั่งดังนี้

sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart

กำหนดค่าให้มีการรันไฟล์ fullscreen.sh เมื่อเริ่มต้นการทำงานของอุปกรณ์ RevPi โดยการเพิ่มคำสั่งดังต่อไปนี้ ที่ด้านล่างสุดของไฟล์ autostart

@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
@/home/pi/fullscreen.sh

ทำการบันทึกไฟล์ โดยการกดปุ่ม Ctrl+X, กดปุ่ม y และกดปุ่ม Enter ตามลำดับ

5) ทำการกำหนดค่า ไม่ให้ RevPi เข้า โหมด พักหน้าจอ (ในกรณีต่อสาย Micro HDMI) โดยการพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้

sudo nano /boot/config.txt

กำหนดค่า hdmi_blanking=1 ตามคำสั่งด้านล่าง แล้วทำการบันทึกไฟล์ โดยการกดปุ่ม Ctrl+X, กดปุ่ม y และกดปุ่ม Enter ตามลำดับ

hdmi_blanking=1

6) เมื่อทำการ Reboot ระบบ จะพบว่า มีการสั่งการเปิด Web Browser ของ Epiphany ไปยังหน้า http://www.google.co.th และเป็นแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen)
ได้อย่างถูกต้อง

error: Content is protected...