กุมภาพันธ์ 2, 2016

การกำหนดค่า Timezone และ NTP Server ของ RevPi

บทความนี้ สอน การกำหนดค่า วันที่ เวลา และ Timezone ของ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect / RevPi Compact ให้เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย รวมถึงการตั้งค่า NTP Server (Network Time Protocol) เพื่อให้มีการเทียบเวลามาตรฐานจาก Server ในประเทศไทย ได้ด้วย

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

โดย Default แล้ว ทางผู้ผลิตจะมีการกำหนดค่า Timezone มาตรฐาน ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า Timezone ของอุปกรณ์ RevPi Core 3, RevPi Connect และ RevPi Compact ให้เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย ได้โดยการทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1) พิมพ์คำสั่งด้านล่าง เพื่อกำหนด Timezone

sudo timedatectl set-timezone Asia/Bangkok

2A) ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการกำหนดค่า วันที่ และเวลาด้วยตนเอง ให้พิมพ์คำสั่งตามรายการด้านล่าง ในรูปแบบ “yyyy-mm-dd hh:mm”

sudo date -s "2021-01-31 12:01"
sudo hwclock -w

2B) ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการกำหนดค่า วันที่ และเวลา โดยให้มีการเทียบเวลามาตรฐานจาก NTP Server (Network Time Protocol) ในประเทศไทย ให้พิมพ์คำสั่งตามรายการด้านล่าง โดยในที่นี้เป็นการเทียบเวลาจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (ในกรณีนี้ต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับระบบ RevPi ด้วย)

sudo apt install ntpdate
sudo ntpdate time.navy.mi.th

3) ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำสั่งด้านล่าง เพื่ออ่านค่าสถานะเกี่ยวกับ วันที่ และเวลาของระบบ

sudo timedatectl status
error: Content is protected...