มกราคม 22, 2016 พัฒนาระบบด้วย NI LabVIEW

พัฒนาระบบด้วย NI LabVIEW

รับ เขียน โปรแกรม ระบบ อัตโนมัติ บริการ รับ โปรเจค เขียน พัฒนา โปรแกรม ด้วย LabVIEW / G Web Development

  • โปรเจค LabVIEW เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ CompactDAQ ด้วยไดร์เวอร์ DAQmx
  • งาน LabVIEW เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ CompactRIO ด้วยโมดูล LabVIEW Real-Time และ LabVIEW FPGA
  • พัฒนา ซอฟต์แวร์ LabVIEW สำหรับระบบ PXI ด้วยเทคโนโลยี Modular Instruments

โดย ทีมงาน นักพัฒนา แลบวิว ชาว ไทย Thailand LabVIEW System Integrator (SI) Developer / Thai LabVIEW Programmer Thailand ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD) มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ ประสบการณ์ งาน พัฒนา ซอฟต์แวร์ ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ สำหรับ สำหรับ บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย มาแล้ว มากกว่า 200 โปรแกรม

รับ เขียน แลบวิว การ เขียน labview ไทย เบื้องต้น ราคา แนะนำ ใช้ ควบคุม คู่มือ labview ภาษา ไทย อบรม labview โปรเจค 

error: Content is protected...