emotas CANopen Master/Slave Stack

หมวดหมู่:

รายละเอียด

emotas CANopen Master/Slave Stack

Order Number: –

รายละเอียดสินค้า

CANopen Master/Slave Stack คือ Library Software ที่ให้ Service การสื่อสารทั้งหมดตามมาตรฐาน Profile การสื่อสาร CANopen CiA301 V4.2 และคุณสมบัติ Master ตามมาตรฐาน CiA302-2

ด้วยความสามารถของ CANopen Master Stack ที่เขียนด้วย ANSI-C และสอดคล้องกับ MISRA Conform การใช้ CANopen Master/Slave Stack โดย emotas นำไปสู่การพัฒนาต่อยอด CANopen ที่สอดคล้องกับแอปพลิเคชันหลักได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

 

 

คุณสมบัติของระบบที่ต้องการ

  • ANSI-C compiler

ลักษณะเด่น

  • ANSI-C ที่รองรับ CANopen source code stack
  • MISRA-C-conform
  • รองรับ CANopen Service ทั้งหมดที่อยู่บนมาตรฐาน CiA 301 และ CiA 302-2
  • ประกอบไปด้วยส่วนขยายสำหรับฟังก์ชันมาตรฐานที่มีอยู่เดิม
  • สามารถใช้ได้กับ CAN Controller และ CPU หลากหลายประเภท
  • มีส่วนเชื่อมต่อที่ใช้งานได้ง่าย
  • สามารถกำหนดค่าได้อย่างหลากหลาย และต่อยอดได้

หลักการทำงาน

               Stack มีคุณสมบัติ และ Service ทั้งหมดของ emotas CANopen Slave Stack นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยฟังก์ชัน NMT Master และการจัดการเครือข่าย มีตัวอย่างต้นแบบหลายตัวอย่างเพื่อให้ขั้นตอนแรกในการใช้ฟังก์ชันหลักที่ซับซ้อนนั้นทำได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอนด้วย CANopen Master Stack ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ Real-time ต่าง ๆ เช่น ThreadX, FreeRTOS, Keil RTX หรือ TI-RTOS รวมไปถึง Linux (SocketCAN, can4linux) หรือ QNX และยังมีส่วนขยายแบบ Real-time สำหรับ Windows อีกด้วย

นอกจาก API ของฟังก์ชัน C แล้ว ยังมี Mailbox API ที่ใช้งานได้ง่ายที่รองรับ Multiple tasks response threads ข้อความระหว่างโมดูลแอปพลิเคชัน และ CANopen Master Stack จะถูกส่งผ่าน Mailbox แทนการเรียกใช้ฟังก์ชัน สิ่งนี้ทำให้การสื่อสารไม่ถูกปิดกั้น ในที่นี้แอปพลิเคชันอาจประกอบด้วยงานหลายอย่างที่ใช้ CANopen Stack ทำงานแบบขนาดกันไปได้อีกด้วย

 

มี ความ สนใจ ต้องการ ข้อมูล สเปก TOR เพิ่มเติม Ixxat Thailand ไทย ตัวแทน จำหน่าย คุณภาพ สูง ราคา ถูก ซื้อ ขาย ประเทศ ภาษา ไทย ซื้อ ที่ไหน ขาย ส่ง รับ นำเข้า งาน ประมูล

สามารถ กดปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า ด้านบน เพื่อขอใบเสนอราคา หรือ

ติดต่อ ฝ่ายขาย บริษัท เทคสแควร์ จำกัด
โทร 065-559-6050
อีเมล sales@techsquare.co.th

error: Content is protected...