กุมภาพันธ์ 2, 2016

สอนการใช้งาน RevPi Core / RevPi Core 3

การใช้งานอุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มนักพัฒนา ที่ใช้ในงานส่วนตัว เนื่องจากเป็น Platform ที่มีขนาดเล็ก และราคาถูก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Raspberry Pi ดังกล่าวยังมีปัญหาในแง่ของเสถียรภาพ และความทนทานต่อการใช้งานจริง ในงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ที่ชื่อว่า Revolution Pi เช่น RevPi Core, RevPi Core 3 และ RevPi Connect จึงถูกพัฒนาโดย KUNBUS GmbH เป็นบริษัทชั้นนำ ทางด้าน เทคโนโลยีวิศวกรรม จาก ประเทศเยอรมนี เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ทำงานได้แบบ Raspberry Pi แต่มีความทนทานมากกว่า สามารถใช้งาน ตาม มาตรฐาน อุตสาหกรรม EN 61131-2 และ IEC 61000-6-2 

บทความฉบับนี้อธิบายการใช้งาน RevPi Core / RevPi Core 3 เบื้องต้น หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

อุปกรณ์ประกอบ
 • อุปกรณ์หลัก RevPi Core จำนวน 1 ตัว
 • คอนเนคเตอร์ X4 ใช้ในการเชื่อมต่อ Power Supply จำนวน 1 ชิ้น
 • คอนเนคเตอร์ ปิด PiBridge ใช้ในการป้องกันพอร์ต PiBridge ที่ไม่ได้ใช้

คอนเนคเตอร์ด้านหน้า

 1. คอนเนคเตอร์ RJ45 จำนวน 1 ช่อง ใช้เชื่อมต่อ กับ เครือข่าย Ethernet
 2. คอนเนคเตอร์ USB Type A จำนวน 2 ช่อง สามารถเชื่อมต่อ อุปกรณ์ภายนอก เช่น คีย์บอร์ด, เม้าส์, USB Flash Memory ได้ (หากผู้ใช้ต้องการจำนวนช่องมากกว่านี้ สามารถใช้ USB Hub ที่มีความเข้ากันได้)
 3. คอนเนคเตอร์ X4 จำนวน 1 ช่อง ใช้เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์ RevPi Core สามารถ ใช้ไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ 10.2 V DC ถึง 28.8 V DC ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ Power Supply 24 V DC ให้ต่อ +24V เข้า Pin ที่ 1, 0V หรือ Ground เข้า Pin ที่ 2 และหากมีสายดิน ให้ต่อเข้า Pin ที่ 4)
 4. คอนเนคเตอร์ Micro-USB ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่ออัพโหลด Firmware (อุปกรณ์ RevPi จะไม่บูต OS หากยังเสียบสายนี้ค้างไว้) ผู้ใช้ควรใช้งานคอนเนคเตอร์นี้ด้วยความระมัดระวัง ไม่บิด หรืองอ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
 5. หลอดไฟ แสดง สถานะ การทำงาน ได้แก่ Power จะมีไฟเขียวติด หากทำงานปกติ หรือ หากมีการทำงานผิดพลาด จะมีไฟสีแดงติด ส่วน A1 และ A2 ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานได้ตามอิสระ

คอนเนคเตอร์ด้านบน

 1. คอนเนคเตอร์ Micro-HDMI ใช้เชื่อมต่อ หน้าจอ มอนิเตอร์ แบบ HDMI ผู้ใช้ควรใช้งานคอนเนคเตอร์นี้ด้วยความระมัดระวัง ไม่บิด หรืองอ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
 2. คอนเนคเตอร์ PiBridge ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Module I/O เพื่อรับสัญญาณขาเข้า หรือสร้างสัญญาณขาออก เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ RevPi Core / RevPi Core 3
 3. คอนเนคเตอร์ DIN ใช้ในการล็อคอุปกรณ์ RevPi Core / RevPi Core 3 เข้ากับรางปีกนก (DIN Rail)

ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์
 1. ติดตั้งอุปกรณ์ RevPi Core / RevPi Core 3 บนรางปีกนก (Din Rail) หากต้องการใช้งานระบบในตู้คอนโทรล
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องการใช้ ยกตัวอย่างเช่น หน้าจอ มอนิเตอร์, คีย์บอร์ด, เม้าส์ ฯลฯ
 3. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) 24 V DC ที่คอนเนคเตอร์ X4
ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
 1. อุปกรณ์ RevPi Core / RevPi Core 3 ถูกติดตั้ง ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น ในขั้นตอนของการผลิต ผู้ใช้จึงสามารถใช้งานได้ทันที โดยในเวอร์ชั่นปัจจุบัน จะมีการติดตั้ง Raspbian Stretch (2018-11-13 Release ที่มีอัพเดท Raspbian Package จนถึงประมาณกลางเดือน มีนาคม 2019) และมีการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการใช้ Raspberry Pi ในงานอุตสาหกรรม หรือ IoT Gateway / Industrial PC เพิ่มเติม ยกตัวอย่าง เช่น Real-Time Patch, โปรโตคอล IIoT ได้แก่ MQTT และ OPC UA สามารถส่งข้อมูลไปยัง Cloud ได้, PiCtory ใช้ในการกำหนดค่า Module เพิ่มเติม เป็นต้น
 2. ผู้ใช้สามารถอัพเดท ซอฟต์แวร์ เพิ่มเติมได้เอง โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RevPi Core / RevPi Core 3 เข้ากับอินเตอร์เน็ต แล้วพิมพ์คำสั่งด้านล่าง
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get upgrade -y

error: Content is protected...