กุมภาพันธ์ 2, 2016

การกำหนดค่า Keyboard ของ RevPi

บทความนี้ สอน การกำหนดค่า Keyboard ของ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

โดย Default แล้ว ทางผู้ผลิตจะมีการกำหนดค่า Keyboard Layout มาตรฐานมาเป็นภาษาเยอรมัน ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า Keyboard Layout ของอุปกรณ์ RevPi Core, RevPi Core 3 และ RevPi Connect ให้เป็นภาษาอังกฤษและไทย ได้โดยการทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1) เปิดโปรแกรม nano เพื่อทำการแก้ไขไฟล์ /etc/default/keyboard โดยการพิมพ์คำสั่ง

  • sudo nano /etc/default/keyboard

2) ทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวให้เป็นตามรายละเอียดด้านล่าง

# KEYBOARD CONFIGURATION FILE

# Consult the keyboard(5) manual page.

XKBMODEL=”pc105″
XKBLAYOUT=”us,th”
XKBVARIANT=”,”
XKBOPTIONS=”grp:alt_shift_toggle,terminate:ctrl_alt_bksp,grp_led:scroll”

BACKSPACE=”guess”

3) กดปุ่ม Ctrl-O เพื่อทำการบันทึกค่า และกดปุ่ม Ctrl-X เพื่อออกจากโปรแกรม nano

4) ทำการ Reboot ระบบ โดยการพิมพ์คำสั่ง

  • sudo reboot

error: Content is protected...