กุมภาพันธ์ 2, 2016

การตั้งค่าความละเอียดหน้าจอของ RevPi

บทความนี้สอนการตั้งค่าความละเอียดหน้าจอของ RevPi โดยถ้ามีเมาส์ คีย์บอร์ดและจอต่อที RevPi อยู่แล้วก็สามารถคลิ๊กที่ Shell บนหน้าจอได้เลย หรือถ้าไม่สามารถทำงานบน RevPi ได้โดยตรง เราสามารถต่อเข้าไปที่ RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH ดังแสดงใน การใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท โดยขั้นตอนในการตั้งความละเอียดหน้าจอบน RevPi มีดังต่อไปนี้

1. พิมพ์คำสั่ง /opt/vc/bin/tvservice –s เพื่อดูความละเอียดหน้าจอที่ใช้งานอยู่

2. ความละเอียดหน้าจอจะมีอยู่สองแบบ ได้แก่ CEA ซึ่งใช้กับทีวีและ DMT ซึ่งใช้กับจอคอมพิวเตอร์ เราสามารถพิมพ์คำสั่ง /opt/vc/bin/tvservice -m CEA หรือ /opt/vc/bin/tvservice -m DMT เพื่อดูความละเอียดที่สามารถใช้งานได้ในแต่ละแบบ

3. พิมพ์คำสั่ง sudo nano /boot/config.txt เพื่อแก้ค่าความละเอียดหน้าจอ

4. ในกรณีที่ใช้จอทีวีให้ลบ # ที่หน้า hdmi_mode ออกแล้วเลือกโหมดจากข้อ 2 ตามต้องการและใส่ # ไว้หน้า hdmi_group

5. ในกรณีที่ใช้จอคอมพิวเตอร์ให้ลบ # ที่หน้า hdmi_group ออกแล้วเลือกโหมดจากข้อ 2 ตามต้องการและใส่ # ไว้หน้า hdmi_mode

6. ลบ # หน้า disable_overscan=1 ออก

7. กด Ctrl+x พิมพ์ y แล้วกด Enter เพื่อบันทึก /boot/config.txt

8. พิมพ์ sudo reboot –now เพื่อรีบูทและดูผลลัพธ์

หวังว่าบทความนี้จะช่วยท่านแก้ไขปัญหาในการตั้งความละเอียดหน้าจอเมื่อใช้งาน RevPi หากต้องการข้อมุลเกี่ยวกับ RevPi เพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงาน เทคสแควร์ ได้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท

error: Content is protected...