กุมภาพันธ์ 2, 2016

การกำหนดค่า Static IP สำหรับ RevPi Core 3

บทความฉบับนี้สอนการกำหนดค่า Static IP หรือ Fixed IP สำหรับอุปกรณ์ RevPi Core / RevPi Core 3 / RevPi Connect เบื้องต้น

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

อุปกรณ์ประกอบ
  • อุปกรณ์หลัก RevPi Core 3 จำนวน 1 ตัว
ขั้นตอนการกำหนดค่า

1) เปิดหน้า Terminal และพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้

  • sudo nano /etc/dhcpcd.conf

2) จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม nano แสดงข้อมูลของไฟล์ dhcpcd.conf ให้พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้เพิ่มเข้าไปในไฟล์ (ตัวอย่างในกรณีนี้เป็นการกำหนดค่า Static IP Address ให้เป็น 192.168.1.106 หากผู้ใช้ต้องการกำหนดเป็นค่าอื่น สามารถประยุกต์ได้จากตัวอย่างนี้)

  • interface eth0
  • static ip_address=192.168.1.106/24
  • static routers=192.168.1.1
  • static domain_name_servers=192.168.1.1

3) เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Ctrl+X จะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกค่า ให้กดปุ่ม y เพื่อยืนยัน

4) ทำการ reboot ระบบ หรือพิมพ์คำสั่งตามด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน Static IP หรือ Fixed IP ที่กำหนดเอาไว้

sudo ifdown eth0
sudo ifup eth0
error: Content is protected...