กุมภาพันธ์ 2, 2016

สอนการใช้คำสั่งอ่าน Serial Number ของ RevPi

บทความนี้ สอนการใช้คำสั่งอ่าน Serial Number ของ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect เป็นต้น

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ Serial Number หรือ หมายเลขเครื่อง ของอุปกรณ์ RevPi Core, RevPi Core 3, RevPi Core 3+, RevPi Connect และ RevPi Connect+ ได้โดยการพิมพ์คำสั่งตามรายละเอียดด้านล่าง

  • piSerial -s

*หมายเหตุ: ผู้ใช้ต้องทำการกำหนดค่าอุปกรณ์ RevPi Core / RevPi Core 3 ให้สามารถใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH ก่อน จึงจะสามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ ให้เริ่มต้นทำงานด้วย GUI Mode ได้ (สามารถดูวิธีกำหนดค่าได้จากบทความ การใช้งาน REVPI ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท)

error: Content is protected...