พฤศจิกายน 7, 2023

การสร้าง Arbitrary List  สำหรับ PicoSource AS108

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะสร้าง Arbitrary List ไว้ใช้งานกับ PicoSource AS108 ได้อย่างไร? โดยไฟล์นี้จะถูกเรียกใช้ในแท๊บ Arbitrary ของโปรแกรม PicoSynth 2 หรือเรียกใช้งานในโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานของ PicoSource AS108 เราสามารถใช้ text editor ในการสร้าง Arbitrary List หรือ Excel เองก็สามารถใช้งานได้โดยแทนที่จุลภาค (,) ด้วยการเปลี่ยนไปคอลัมน์ถัดไป ก่อนอื่นเราต้องเปิด Text Editor ขึ้นมาก่อนแล้วทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เขียน Level,Frequency,Phase,Dwell,Mode ลงในบรรทัดแรก

2. สำหรับบรรทัดที่ 2 แต่ละโหมดจะมีการเขียนที่แตกต่างกันไปดังต่อไปนี้ โดยหน่วยของระดับสัญญาณจะเป็น dBm มีค่าระหว่าง -15 dBm ถึง 15 dBm สำหรับความถี่ไม่เกิน 3 GHz และ -15 dBm ถึง 6 dBm สำหรับความถี่เกิน 3 GHz หน่วยของความถี่เป็น Hz หน่วยของเฟสเป็นองศาตั้งต่า 0 ถึง 360 และหน่วยของ Dwell Time เป็นไมโครวินาที มีค่าตั้งแต่ 26 µs ถึง 65500 µs

  • FrequencyAndLevel: ค่าระดับสัญญาณเริ่มต้น,ค่าความถี่เริ่มต้น,ค่าเฟสสำหรับทุกจุด,ค่า Dwell Time สำหรับทุกจุด,FrequencyAndLevel
  • PhaseAndLevel: ค่าระดับสัญญาณเริ่มต้น,ค่าความถี่สำหรับทุกจุด,ค่าเฟสเริ่มต้น,ค่า Dwell Time สำหรับทุกจุด,PhaseAndLevel
  • FrequencyLevelAndDwell: ค่าระดับสัญญาณเริ่มต้น,ค่าความถี่เริ่มต้น,ค่าเฟสสำหรับทุกจุด,ค่า Dwell Time เริ่มต้น,FrequencyLevelAndDwell
  • PhaseLevelAndDwell: ค่าระดับสัญญาณเริ่มต้น,ค่าความถี่สำหรับทุกจุด,ค่าเฟสเริ่มต้น,ค่า Dwell Time เริ่มต้น,PhaseLevelAndDwell

3. สำหรับบรรทัดถัด ๆ ไป เราจำการเขียนค่าพารามิเตอร์ของจุดต่าง ๆ ไล่ไปทีละบรรทัด โดยแต่ละโหมดจะมีการเขียนที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

  • FrequencyAndLevel: ค่าระดับสัญญาณ ณ จุดนั้น,ค่าความถี่ ณ จุดนั้น,,,
  • PhaseAndLevel: ค่าระดับสัญญาณ ณ จุดนั้น,,ค่าเฟส ณ จุดนั้น,,
  • FrequencyLevelAndDwell: ค่าระดับสัญญาณ ณ จุดนั้น,ค่าความถี่ ณ จุดนั้น,,ค่า Dwell Time ณ จุดนั้น,
  • PhaseLevelAndDwell: ค่าระดับสัญญาณ ณ จุดนั้น,,ค่าเฟส ณ จุดนั้น,ค่า Dwell Time ณ จุดนั้น,

4. กด Ctrl+S เพื่อทำการบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล csv แล้วปิดไฟล์

หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะช่วยให้ทุกท่านสามารถสร้าง Arbitrary List ไว้ใช้งานกับ PicoSource AS108 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากท่านมีปัญหาติดขัดในการใช้งาน PicoSource หรือ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก Pico Technology ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นใช้งาน PicoSource AS108 ด้วยซอฟต์แวร์ PicoSynth 2

error: Content is protected...