เมษายน 30, 2022

วิธีการบันทึกเฟรมเออร์เร่อร์โดยใช้ CAN@net ของ Ixxat

บทความนี้สอนวิธีเลือกใช้อุปกรณ์ รุ่น CAN@net ของ Ixxat ในการบันทึกเฟรมเออร์เร่อร์ เพื่อระบุ ปัญหา ที่เกิดขึ้นใน เครือข่าย แคนบัส (CAN Bus)

 1. เริ่มจากทำการดาวน์โหลด และติดตั้งไดรเวอร์ VCI V4, CAN Gateway Configurator และเฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่นล่าสุดจาก ลิงค์
 2. ทำการติดตั้งไดรเวอร์ VCI V4
 3. ทำการติดตั้ง CAN-Gateway Configurator
 4. ทำการแตกไฟล์ เฟิร์มแวร์ ที่ดาวน์โหลดไว้ในขั้นตอนที่ 1
 5. ต่ออุปกรณ์ CAN@net เข้ากับคอมพิวเตอร์ ด้วย สายยูเอสบี แล้วจ่ายไฟเลี้ยงเพื่อเริ่มให้ CAN@net เริ่มทำงาน
 6. เปิดโปรแกรม C:\Program Files\HMS\Ixxat VCI\VCI4floadGUI.exe เลือก CAN@net ที่ต้องการอัพเดทเฟิร์มแวร์จากคอมโบบ๊อกซ์ Device แล้วกด >> เพื่อเลือกเฟิร์มแวร์ที่ต้องการแฟลช เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Flash ปิดโปรแกรมเมื่อทำการแฟลชเฟิร์มแวร์เสร็จ
 7. หลังจากนั้น ให้ต้องทำการตั้งค่าไอพีแอดเดรสให้กับ CAN@net โดยเริ่มจากเปิดโปรแกรม CAN-Gateway Configurator ทำการเลือก CAN@net (1) และเวอร์ชั่นที่ใช้งาน (3) แล้วกดปุ่นสแกน (6)ตามรูปด้านล่าง
 8. หลังจากนั้นทำการเลือก CAN@net ที่ต้องการทำการตั้งค่า (7) แล้วกดปุ่ม Connect (8)
 9. ทำการตั้งค่าให้ CAN@net ใช้ VCI interface mode (4)
 10. เลือก General แล้วทำการใส่ค่าไอพีแอดเดรสที่อยู่ภายในซับเน็ทเดียวกับคอมพิวเตอร์ของเรา แล้วกดปุ่มเพื่อเขียนค่าไอพีแอดเดรสลงไปที่ CAN@net (9) ปิดโปรแกรมเมื่อทำการเสร็จการตั้งค่า
 11. ต่อ CAN@net กับคอมพิวเตอร์ผ่าทางสายแลน สามารถถอดสายยูเอสบีในขั้นตอนนี้ได้
 12. เปิดโปรแกรม VCI Device Server Control กดปุ่ม Add แล้วทำการเลือก Device Type ที่ถูกต้องแล้วใส่ค่าไอพีแอดเดรส เสร็จแล้วกด OK เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้งานแล้วกด Start
 13. เปิดโปรแกรม canAnalyser (ติดตั้งพร้อมไดรเวอร์ VCI) เลือกคอนโทรลเลอร์ CAN ที่ต้องการใช้งาน ทำการตั้งค่า baudrate แล้วกดเครื่องหมายถูกเพื่อเริ่มการทำงาน เราสามารถดู Error Counter เพื่อตรวจสอบจำนวนเฟรมเออร์เร่อร์ที่เกิดขึ้นและกดปุ่มรูปแผ่นดิสค์เพื่อทำการบันทึกเฟรมในเครือข่าย CAN

บทความในกลุ่มนี้ สอนการใช้งาน Ixxat ตั้งแต่พื้นฐานความรู้ ทั้งส่วนของการเลือกอุปกรณ์, การต่อสายสัญญาณ และการใช้งานซอฟต์แวร์ หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

error: Content is protected...