เมษายน 22, 2024

การใช้ Advanced Configuration Tool ตั้งค่า CANnector ให้ทำการแปลงสัญญาณ CAN เป็นโปรโตคอลอื่น ๆ

เราจะทำการตั้งค่า CANnector และ FRC ให้ทำการแปลงสัญญาณ CAN เป็นโปรโตคอลอื่น ๆ ได้อย่างไร?

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
เมษายน 22, 2024

การใช้ Advanced Configuration Tool ตั้งค่า CANnector ให้ทำการบันทึกสัญญาณ CAN

เราจะทำการตั้งค่า CANnector และ FRC ให้ทำการบันทึกสัญญาณ CAN ลงไดรฟ์ USB ด้วย Advanced Configuration Tool ได้อย่างไร?

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
เมษายน 22, 2024

การแปลงสัญญาณ CAN เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยโปรโตคอล TCP/IP

หลายครั้งเราต้องเชื่อมต่อเครือข่าย CAN กับอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย Ethernet หรือ Wifi ซึ่งรองรับโดยอุปกรณ์ที่หลากหลาย

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
เมษายน 22, 2024

การบันทึกสัญญาณ CAN แบบอัตโนมัติในยานพาหนะ

การบันทึกสัญญาณ CAN แบบอัตโนมัตินั้นมีความต้องการที่แตกต่างไปจากการบันทึกสัญญาณ CAN ธรรมดาและจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์อินเตอร์เฟซที่เหมาะสม

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
error: Content is protected...