พฤษภาคม 9, 2020

การเลือกใช้ NI 9944 หรือ NI 9945 ด้วย NI 9237

ในโปรแกรม Measurement & Automation Explorer (MAX) มีฟีเจอร์หนึ่งที่มีประโยชน์มากอยู่ในแทบ Connection Diagram ทำให้ผู้ใช้สามารถดูการเชื่อมต่อสายสัญญาณที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย ตามรูปภาพด้านล่าง ซึ่งรูปภาพดังกล่าวจะถูกแสดงไปตามอุปกรณ์ที่ผู้ใช้เลือก เช่น หากผู้ใช้ เลือกการ ต่อ สเตรจเกจ แบบ Quarter Bridge จะมีการแสดงรูปภาพ แนะนำ การเชื่อมต่อสายแบบหนึ่ง แต่ถ้าผู้ใช้เลือกการต่อ สเตรนเกจ แบบ Half Bridge จะมีการแสดงรูปภาพ แนะนำ การเขื่อมต่อสายอีกแบบหนึ่ง โดย Connection diagram นี้จะแสดงวิธีต่อสายสัญญาณ ของ สเตรนเกจ เข้ากับอุปกรณ์ NI 9944 หรือ NI 9945 โดยเชื่อมต่อจากขา CH+ กับขา IN+ ได้ทันที

หมายเหตุ : NI 9944 และ NI 9945 เป็นโมดูลแบบ quarter bridge completion มี resistor  120 Ohm และ 350 Ohm ตามลำดับ ผู้ใช้ที่ใช้ สเตรนเกจ ที่มีความต้านทาน 120 โอห์ม ควรใช้โมดูล NI 9944 ส่วน ผู้ใช้ที่ใช้ สเตรนเกจ ที่มีความต้านทาน 350 โอห์ม ควรใช้โมดูล NI 9945 เพื่อป้องกันการอ่านค่าผิดพลาด

เมื่อใช้โมดูล NI 9944 หรือ NI 9945 กับ NI 9237 ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อสายของ สเตรนเกจ สายแรกเข้าไปที่ pin 0 (EX+) และสายที่สองเข้าไปที่ pin 1 (CH+ / IN+) ของโมดูล NI 9944 หรือ NI 9945 และใช้สาย jumper เพื่อเชื่อมต่อ pin ที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน (CH+ / IN+ และ QTR)  หากผู้ใช้เลือก สเตรนเกจ แบบ 3-wire ไม่จำเป็นต้องใช้สาย jumper นี้ โดยสามารถต่อสายที่สามเข้ากับ pin 2 (QTR) ได้เลย

ภาพประกอบด้านล่างแสดง diagram ในคู่มือ NI 9944/9945 Quarter Bridge Completion Accessory User Guide ซึ่งแสดง 4 pin connection ให้ผู้ใช้สังเกต internal resistor ระหว่าง EX+ และ QTR ที่ทำให้วงจรสมบูรณ์

สำหรับการกำหนดค่า NI 9944/9945 ให้ผู้ใช้สร้าง global virtual channel ใน MAX โดยการเลือก Analog Signals » Analog Input » Strain แล้วเลือกโมดูล NI 9237 และแชนแนลที่เหมาะสม จากนั้นตั้งชื่อ task ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า task ได้ตามภาพประกอบด้านล่าง

เมื่อผู้ใช้เลื่อนเม้าส์ไปที่ Strain Configuration จะเห็น circuit diagram (ตามภาพประกอบด้านล่าง) แสดงในหน้าต่าง help มุมล่างขวาของ MAX

ในกรณีแบบที่กล่าวไปข้างต้น R4 เป็น strain gauge ส่วน R3 เป็น completion resistor ซึ่งมาจาก NI 9944/9945 ทุกวงจรเว้นแต่ strain gauge (R4) ถือเป็น internal

การเข้าถึง connection diagram ทำได้โดยคลิก Connection Diagram tab ด้านล่างของหน้าต่าง แล้วให้สร้าง physical connection ตามแบบที่แสดงใน diagram

ขณะเซ็ทอัพ strain task ผู้ใข้อาจต้องทำการ calibrate ตัว strain gauge ซึ่งทำได้โดยกลับไปที่หน้าต่าง Configuration แล้วคลิกที่ NI-DAQmx Global Channel tab ด้านล่าง ในหน้าต่างนี้ผู้ใช้สามารถเลือก Device tab ใน Strain Settings จากนั้นคลิกปุ่ม Strain Calibration จะเห็นหน้าต่างตามภาพประกอบด้านล่างปรากฎขึ้น

หมายเหตุ : ขณะทำ shunt calibration NI 9237 จะมีตัว shunt resistor ที่เป็น built-in ในตัว ซึ่งถูกเชื่อมต่อจาก NI 9944/9945 ผ่าน hard wire ภายในไปที่ R3 ผู้ใช้จึงต้องเลือก Location ให้เป็น R3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ calibration แต่ละประเภทและวิธีการทำ ให้คลิกปุ่ม Help ด้านล่างของหน้าต่าง

หมายเหตุ : ผู้ใช้จะไม่สามารถตั้งค่าโมดูล NI 9237 ใน MAX ด้วย  NI-DAQmx Global Channel ในขณะที่ NI 9237 อยู่ใน cRIO chassis ได้ เนื่องจากโมดูลจะไม่นับเป็นอุปกรณ์ DAQmx ตัว cRIO chassis จะปรากฏใต้ Remote Systems ใน MAX แนะนำให้ใช้ LabVIEW Real-Time หรือ ไดร์เวอร์ NI-RIO เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
คู่มือผู้ใช้: NI 9944/9945 Quarter Bridge Completion Accessory (ก.ย. 2006)
Knowledge Base 4PK5M1DQ: วิธีเชื่อมต่อ Quarter Bridge ไปยัง NI9944 หรือ NI9945 ด้วย NI-9237 บน CompactRIO

error: Content is protected...