กุมภาพันธ์ 2, 2016

การสร้าง Gateway เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสาร ระหว่างอุปกรณ์ DeviceNet Master และอุปกรณ์ DeviceNet Master

บทความฉบับนี้สอนการสร้างเกตเวย์ เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสาร ระหว่าง อุปกรณ์ DeviceNet Master และอุปกรณ์ DeviceNet Master เข้าด้วยกัน

ตัวอย่างในบทความนี้ใช้ สร้างการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ PLC ยี่ห้อ Mitsubishi iQ-R พร้อมการ์ด DeviceNet Master Module จำนวน 2 ชุด ซึ่งโดยปกติแล้ว อุปกรณ์ประเภท DeviceNet Master จะสามารถสื่อสารได้กับอุปกรณ์ DeviceNet Slave เท่านั้น แต่ในตัวอย่างนี้เป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ DeviceNet Slave Gateway ของ KUNBUS จำนวน 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ DeviceNet Master จำนวน 2 ระบบ เข้าด้วยกัน

อุปกรณ์ Revolution Pi เช่น RevPi Core 3 และ RevPi Connect ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทดแทน Raspberry Pi (RPi) สำหรับ งานอุตสาหกรรม ซึ่งโดยปกติแล้ว อุปกรณ์ Raspberry Pi ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบ Ethernet/IP ได้ โดยตรง แต่เมื่อเป็น Raspberry Pi อุตสาหกรรม เช่น ระบบ Revolution Pi (RevPi) จึงทำให้ สามารถ เชื่อมต่อแบบ DeviceNet ได้ เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ประเภท Modular Gateway ประกอบเข้าด้วยกัน

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

อุปกรณ์ประกอบ
  • อุปกรณ์ PLC ยี่ห้อ Mitsubishi iQ-R พร้อมการ์ด DeviceNet Master Module จำนวน 2 ชุด พร้อมโปรแกรมสื่อสารผ่านพอร์ต DeviceNet
  • อุปกรณ์ DeviceNet Gateway Slave ของ KUNBUS จำนวน 2 ตัว พร้อมแหล่งจ่ายไฟ 24V DC
ขั้นตอนการเชื่อมต่อสัญญาณ

1) ทำการ เชื่อมต่อ อุปกรณ์ ฝั่ง DeviceNet Master ทั้ง 2 ชุด

2) ทำการ เชื่อมต่อ อุปกรณ์ DeviceNet Slave Gateway ของ KUNBUS เข้าด้วยกัน และทำการจ่ายไฟ 24 VDC

3) ทำการเชื่อมต่อ สายสัญญาณ DeviceNet จากฝั่ง Master ตัวที่ 1 มายัง Slave ตัวที่ 1 และจาก Slave ตัวที่ 2 ไปยัง Master ตัวที่ 2 ซึ่งโดยปกติจะเชื่อมต่อผ่าน คอนเนคเตอร์ 5-pin Combicon ตามมาตรฐาน ODVA ซึ่งระบุสีของสายสัญญาณตามรายละเอียดด้านล่าง

  • สายสีดำ V-
  • สายสีน้ำเงิน CAN_L (CL)
  • สายชิลด์ Drain (SD)
  • สายสีขาว CAN_H (CH)
  • สายสีแดง V+

3) ทำการกำหนด Bitrate โดยการตั้ง DIP Switch ในส่วนของ DR ในที่นี้ กำหนดให้ S2 เป็น ON และ S1 เป็น OFF สำหรับการใช้งาน Bitrate ที่ 500 kBit/S

4) ทำการกำหนด MAC Address โดยการตั้ง DIP Switch ในส่วนของ NA ในที่นี้กำหนดให้ 32 และ 8 เป็น ON และตัวอื่นเป็น OFF สำหรับการใช้งาน MAC Address ที่ 40

* ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ ควรตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์ที่มี MAC Address ซ้ำกันอยู่ในเครือข่าย DeviceNet ของแต่ละฝั่ง เพื่อป้องกันปัญหาในการสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้นได้

5) ทำการโหลดไฟล์ EDS เข้าไปยัง อุปกรณ์ PLC ยี่ห้อ Mitsubishi iQ-R พร้อมการ์ด DeviceNet Master Module ที่ทำหน้าที่เป็น DeviceNet Master ทั้ง 2 ตัว

* ผู้ใช้จะได้รับไฟล์นามสกุล .EDS ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับ กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

6) ทำการสังเกต LED ของอุปกรณ์ DeviceNet Gateway Slave ทั้ง 2 ตัว ว่าเป็นไฟสีเขียวทั้งหมด ได้แก่

  • Power เป็นไฟสีเขียวติดค้าง หมายถึง มีการจ่ายไฟ และอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว
  • NS เป็นไฟสีเขียวติดค้าง หมายถึง มีการเขื่อมต่อกับอุปกรณ์ DeviceNet Gateway Slave กับอุปกรณ์ DeviceNet Master แล้ว
  • MS เป็นไฟสีเขียวติดค้าง หมายถึง มีการเชื่อมต่อระหว่าง DeviceNet Gateway Slave ด้วยกัน แล้ว

error: Content is protected...