กุมภาพันธ์ 2, 2016

การใช้ KUNBUS Gateway เพื่อแปลงโปรโตคอล ระหว่าง MODBUS RTU กับ Ethernet/IP

บทความฉบับนี้สอนการใช้งาน KUNBUS Modular Gateway เพื่อทำการแปลง โปรโตคอล หรือชุดคำสั่ง ระหว่าง แบบ MODBUS RTU (RS-485) กับ Ethernet/IP 

ตัวอย่างในบทความนี้ใช้ เซ็นเซอร์ Robotiq FT 300 ส่งค่าผ่าน MODBUS RTU (RS-485) และมีการแปลงค่าดังกล่าว เป็น Ethernet/IP เพื่อให้หุ่นยนต์ ABB IRB 1200 มาทำการอ่านค่าแรงไปใช้การควบคุม

ซึ่งในที่นี้ เซ็นเซอร์ Robotiq FT 300 ทำหน้าที่เป็น MODBUS Slave และ KUNBUS GATEWAY Module Serial ทำหน้าที่เป็น MODBUS Master

และ KUNBUS Ethernet/IP Gateway Module ทำหน้าที่เป็น Ethernet/IP Slave และ ABB IRB 1200 ทำหน้าที่เป็น Ethernet/IP Master

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

อุปกรณ์ประกอบ

1) อุปกรณ์เกตเวย์ KUNBUS Gateway Module Serial (100068)

2) อุปกรณ์เกตเวย์ KUNBUS Gateway Module Ethernet/IP Slave (100066)

3) อุปกรณ์เซ็นเซอร์ Robotiq FT 300 จำนวน 1 ตัว

4) อุปกรณ์แขนกล ABB IRB 1200 จำนวน 1 ตัว

ขั้นตอนการเชื่อมต่อสัญญาณ

1) การเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์เซ็นเซอร์ Robotiq FT 300 และอุปกรณ์เกตเวย์ KUNBUS Gateway Module Serial

อุปกรณ์เซ็นเซอร์ Robotiq FT 300 มีการกำหนดค่าพอร์ตอนุกรม ดังนี้

 • Baudrate: 19200
 • Data bits: 8
 • Stop bit: 1
 • Parity: None

จึงต้องทำการกำหนดค่า rotary switch ของ อุปกรณ์เกตเวย์ KUNBUS Gateway Module Serial เป็น ตามรายการด้านล่าง

 • DR: 0
 • FR: 0
 • MD: 1

แล้วทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณตามรูปด้านล่าง

2) ติดตั้งอุปกรณ์ KUNBUS USB-PiBridge Plug ที่ด้านบนของอุปกรณ์ KUNBUS Gateway Module Serial และใช้โปรแกรม KUNBUS-Scripter ในการเขียนสคริปต์เข้าไปยัง KUNBUS Gateway Module Serial

3) การเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์เกตเวย์ KUNBUS Gateway Module Ethernet/IP Slave และอุปกรณ์แขนกล ABB IRB 1200

กำหนด DIP Switch ของ อุปกรณ์เกตเวย์ KUNBUS Gateway Module Ethernet/IP Slave เพื่อกำหนด IP Address ให้เป็น 192.168.1.8 ตามรายการด้านล่าง (OFF ดันไปทางขวา ON ดันไปทางซ้าย)

 • 1: OFF
 • 2: OFF
 • 4: OFF
 • 8: ON
 • 16: OFF
 • 32: OFF
 • 64: OFF
 • 128: OFF

และสามารถใช้สาย LAN ในการเชื่อมต่อได้ตามรูปด้านล่าง

4) ทำการ เชื่อมต่อ อุปกรณ์เกตเวย์ KUNBUS Gateway Module Serial เข้ากับ อุปกรณ์เกตเวย์ KUNBUS Gateway Module Ethernet/IP Slave โดยใช้ PiBridge ต่อเข้าที่ด้านบนของอุปกรณ์ทั้งสองตัวเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารเข้าด้วยกัน

5) สามารถใช้ Teach Pendant ของ ABB IRB 1200 อ่านค่าออกมาได้ อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้อุปกรณ์เกตเวย์ KUNBUS Gateway Module Ethernet/IP Slave ยังมีความสามารถทำงานเป็น MODBUS TCP Slave พร้อมกันได้ด้วย ผู้ใช้จึงสามารถอ่านค่าออกมาได้ในขณะที่ใช้ Ethernet/IP อยู่ จะพบว่าได้ค่าเดียวกันกับการอ่านแบบ Ethernet/IP ตามรูปด้านล่าง

error: Content is protected...