กรกฎาคม 21, 2022

ข้อแตกต่างระหว่าง GPIB-USB-HS+ กับ GPIB-USB-HS

บทความนี้ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ข้อแตกต่าง ระหว่าง NI GPIB-USB-HS+ กับ NI GPIB-USB-HS และ การพิจารณาว่าควรอัพเกรดจาก  HS  เป็น HS+ หรือไม่

ข้อแตกต่างของ NI GPIB-USB-HS+ กับ NI GPIB-USB-HS

ข้อแตกต่าง GPIB-USB-HS GPIB-USB-HS+
Onboard GPIB Analyzer No Yes
3-Wire Performance Up to 1830 KB/s Up to 1830 KB/s
HS488 Performance Up to 7230 KB/s Up to 7920 KB/s
USB Signaling High Speed USB 2.0 up to 480 Mb/s High Speed USB 2.0 up to 480 Mb/s
Drivers NI-488.2 2.4 or above NI-488.2 14.0 or above
Power Requirements Bus Powered, maximum 500 mA Bus Powered, maximum 200 mA
Dimensions (in) 3.4 x 2.6 x 1.0 3.2 x 2.4 x 0.8
Dimensions (cm) 8.5 x 6.6 x 2.5 8.0 x 6.1 x 2.0

จากตารางด้านบนจะเห็นว่า GPIB-USB-HS+ เป็นตัวมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีกว่า ทั้งในด้านการมี On board analyzer และ ความเร็วสูงสุดในการในการรับส่งข้อมูล เพราะเป็นตัวที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ดังนั้นถ้าผู้ใช้งานมองหาอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบ GPIB เข้ากับคอมพิวเตอร์ ด้วยการเชื่อมต่อ แบบ USB ตัว GPIB-USB-HS+ จึงเป็นตัวเลือกแรกที่ควรเลือกใช้ก่อน

แต่ถ้าต้องการพิจารณาว่า การที่เรามีการใช้งาน GPIB-USB-HS อยู่แล้ว จะสามารถเปลี่ยนมาใช้งาน GPIB-USB-HS+ ได้หรือไม่นั้น คำตอบในทางทฤษฏี คือ เป็นไปได้อย่างแน่นอน และเมื่อเปลี่ยนมาใช้แล้ว ไม่เพียงแต่จะได้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่า แต่ยังมาในราคาที่ถูกกว่าด้วย

แต่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาก่อนจะเปลี่ยน คือ NI 488.2 driver (driver หลักที่ใช้งานคู่กับอุปกรณ์ GPIB ต่างๆ ของ NI) ในเครื่องที่ใช้งานอยู่นั้น เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้งานร่วมกับ GPIB-USB-HS+ ได้หรือไม่ เนื่องจากตัว GPIB-USB-HS+ จำเป็นต้องใช้ NI-488-2 เวอร์ชั่น 14.0 ขึ้นไป

หากพิจารณาแล้วว่า ใช้ NI 488.2 เวอร์ชั่น 14.0 ขึ้นไป ผู้ใช้งาน ก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ GPIB-USB-HS+  ได้เลย แต่ถ้าเครื่องที่ใช้งานอยู่เป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า ก็จะต้องดาวน์โหลด NI 488.2 driver เวอร์ชั่นที่เหมาะสมเพื่อทำให้ใช้งานได้ต่อไป โดยจะต้องดูอีก 2 ปัจจัยควบคู่กันไปด้วย นั่นคือ (1) ระบบปฏิบัติการ (operating system) และ (2) ซอฟแวร์ของเวอร์ชั่นที่ใช้ในการพัฒนา

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

error: Content is protected...