กรกฎาคม 21, 2022

การเปรียบเทียบ LabVIEW ใน Edition ต่าง ๆ

บทความนี้ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ การเลือกซื้อโปรแกรม LabVIEW ใน Edition ต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น LabVIEW Professional Development System (LabVIEW PDS), LabVIEW Full Development System (LabVIEW FDS) ฯลฯ และ การพิจารณา ว่า ควรเลือกซื้อโปรแกรม LabVIEW แบบไหน จึงจะเหมาะสมกับขอบเขตของการนำไปพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการ รวมถึง การ เปรียบเทียบ ระหว่าง LabVIEW Pro กับ LabVIEW Full 

ความแตกต่างของ LabVIEW แต่ละ Edition

LabVIEW เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถหลากหลาย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท ทำให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภท Edition หรือ Option ที่เกี่ยวกับ Module และ Toolkit ให้เลือกเป็นจำนวนมาก เงื่อนไขในการเลือกซื้อโปรแกรม LabVIEW ใน Edition มีดังนี้

 • ต้องการ สร้าง ไฟล์ แอพพลิเคชั่น เพื่อ นำไปติดตั้ง ที่ คอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น
  • ควรเลือกใช้ LabVIEW Professional Development System (LabVIEW PDS) ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น ๆ จำนวน กี่เครื่องก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ การ Build Application ให้เป็นไฟล์ .EXE หรือ Installer เพื่อนำไปติดตั้ง ที่ คอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น ๆ ได้
  • การใช้ LabVIEW Edition อื่น ๆ จะไม่สามารถสร้างไฟล์เพื่อนำไปติดตั้ง ที่ คอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น ๆ ได้
 • ต้องการ พัฒนา ซอฟต์แวร์ LabVIEW และใช้งานใน คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียว
  • ควรเลือกใช้ LabVIEW Full Development System (LabVIEW FDS) ในกรณีที่ต้องการ พัฒนา ซอฟต์แวร์ LabVIEW และใช้งานใน คอมพิวเตอร์ เครื่องที่ใช้ในการพัฒนา เพียง เครื่องเดียว 
 • ต้องการ พัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อ เชื่อมต่อ ระบบ ฐานข้อมูล (Database)
  • ควรเลือกใช้ LabVIEW Professional Development System (LabVIEW PDS) ซึ่งมี Database Connectivity Toolkit โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้สามารถ พัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อ เชื่อมต่อ ระบบ ฐานข้อมูล ได้ ไม่ว่าจะเป็น MySQL, Microsoft Access, SQL Server, Oracle ฯลฯ
 • ต้องการ พัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อ สร้างไฟล์ รายงาน ในรูปแบบ Microsoft Excel
  • ควรเลือกใช้ LabVIEW Professional Development System (LabVIEW PDS) ซึ่งมี Report Generation Toolkit โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้สามารถ พัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อ สร้างไฟล์ รายงาน ในรูปแบบ Microsoft Excel ได้
 • ต้องการ พัฒนา ซอฟต์แวร์ สำหรับ Real-Time หรือ FPGA
  • ควรเลือกใช้ LabVIEW Professional Development System (LabVIEW PDS) เพื่อให้สามารถเพิ่ม Module สำหรับ การ พัฒนา ซอฟต์แวร์ สำหรับ Real-Time หรือ FPGA และสร้างไฟล์แอพพลิเคชั่นได้

ทั้งนี้ผู้ใช้ควรตัดสินใจเลือกซื้อ Edition ของ LabVIEW ให้เหมาะสมในครั้งแรก เนื่องจาก ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบ Edition ในการใช้งานได้ในภายหลัง ทั้งนี้สามารถอ้างอิง การเปรียบเทียบ LabVIEW Edition ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้จากตารางงด้านล่าง

ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ของ LabVIEW Professional Development System กับ LabVIEW Full Development System

ข้อแตกต่างProfessional EditionFull Edition
ความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์– สามารถใช้ Feature ทุกอย่างของ Full Edition ได้
– สามารถสร้าง Application ได้
– แถม Report Generation Toolkit
– แถม Database Connectivity Toolkit
– แถม Advanced Signal Processing Toolkit
– ใช้ฟังก์ชั่นคำนวณทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงได้ เช่น Curve Fitting, Linear Algebra ฯลฯ
– ใช้ฟังก์ชั่นประมวลผลสัญญาณเบื้องต้นได้ เช่น Filter, Signal Generation ฯลฯ
– ใช้ฟังก์ชั่นควบคุมเบื้องต้นได้ เช่น PID, Fuzzy Logic ฯลฯ
– เชื่อมต่อกับโปรแกรมภาษาอื่นได้ เช่น DLL, Python, C/C++, .NET, MathWorks, MATLAB ฯลฯ
ระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้งานได้Windows, Mac, LinuxWindows, Mac, Linux
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สามารถใช้งานได้
– อุปกรณ์ของ NI
– อุปกรณ์ยี่ห้ออื่น (มีไดร์เวอร์จากผู้ผลิต)
– GPIB, RS-232, Ethernet ฯลฯ
สามารถใช้งานได้
– อุปกรณ์ของ NI
– อุปกรณ์ยี่ห้ออื่น (มีไดร์เวอร์จากผู้ผลิต)
– GPIB, RS-232, Ethernet ฯลฯ

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

error: Content is protected...