พฤศจิกายน 21, 2023

เปรียบเทียบการสุ่มสัญญาณแบบแบบ Real-Time กับแบบ Equivalent Time ในออสซิลโลสโคป

โดยปกติแล้วออสซิลโลสโคปจะมีการสุ่มสัญญาณ 2 รูปแบบ เราจำเป็นต้องเลือกการสุ่มสัญญาณในรูปแบบที่เหมาะสมกับงานของเรา การสุ่มสัญญาณ 2 รูปแบบดังกล่าว ได้แก่

1. Equivalent Time Sampling (ETS): เป็นรูปแบบการสุ่มสัญญาณโดยทั่วไปของออสซิลโลสโคป การสุ่มสัญญาณแบบนี้เหมาะสำหรับวัดสัญญาณที่มีการวนซ้ำไปเรื่อย ๆ เนื่องจากออสซิลโลสโคปจะทำการสุ่มสัญญาณด้วยความถี่ต่ำ โดยอาจจะสุ่มหลาย ๆ จุดหรือเพียงจุดเดียวเมื่อได้รับสัญญาณทริกเกอร์ หลังจากนั้นเมื่อได้รับทริกเกอร์อีกครั้งจะทำการสุ่มสัญญาณใหม่ในจุดที่ห่างจากทริกเกอร์แตกต่างกันไป เมื่อเอาสัญญาณหลาย ๆ รอบมารวมกันก็จะได้สัญญาณที่สมบูรณ์ขึ้น โดยการสุ่มสัญญาณแบบ Equivalent Time Sampling ยังแบ่งได้อีก 2 แบบ คือ Random Equivalent Time Sampling คือ การที่ระยะห่างจากสัญญาณทริกเกอร์ในแต่ละรอบจะเป็นแบบสุ่มแต่ไม่ซ้ำจุดกัน กับแบบ Sequential Equivalent Time Sampling คือ การที่ระยะห่างจากสัญญาณทริกเกอร์ในแต่ละรอบจะมากขึ้นเรื่อย ๆ

2. Real-Time Sampling (RTS): เป็นการสุ่มสัญญาณแต่ละจุดเรียงไปเรื่อย ๆ เพียงรอบเดียว เป็นการสุ่มสัญญาณที่เหมาะกับสัญญาณที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เช่น ไฟกระชากหรือไฟตก เป็นต้น ข้อเสียของการสุ่มสัญญาณแบบนี้คือ จะมีความเร็วในการสุ่มสัญญาณ (sampling rate) ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับ Equivalent Time Sampling ส่งผลให้แบนด์วิทของสัญญาณถูกจำกัดด้วย

นอกจากนี้ PicoScope 9400 Series ยังมีรูปแบบการสุ่มสัญญาณพิเศษอีกรูปแบบหนึ่ง คือ

3. Sampler-Extended Real-Time Oscilloscope (SXRTO): ที่ความเร็วในการสุ่มสัญญาณต่ำ ๆ ออสซิลโลสโคปจะทำการสุ่มสัญญาณแบบ Real-Time Sampling แต่เมื่อทำการสุ่มสัญญาณที่ความเร็วสูงเกินกว่า Real-Time Sampling จะทำงานได้ ออสซิลโลสโคปจะเปลี่ยนไปทำงานในแบบ Random Equivalent Time Sampling ซึ่งทำให้ออสซิลโลสโคปแบบนี้มีความสะดวสบายในการใช้งานในขณะที่ยังมีประสิทธิภาพสูง ออสซิลสโคปแบบนี้เหมาะที่จะใช้งานในการวัดค่าต่าง ๆ ของ eye diagram หรือ jitter ของสัญญาณซึ่งต้องการความเร็วสูงมาก

หวังว่าบทความข้างต้นจะช่วยให้ท่านสามารถเลือกใช้รูปแบบการสุ่มสัญญาณบน PicoScope ได้ถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการ ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก Pico Technology

บทความที่เกี่ยวข้อง

Equivalent Time Sampling

Sampler Extended Real Time Oscilloscope (SXRTO)

เริ่มต้นใช้งาน PicoScope ซีรี่ส์ 9400 ด้วยซอฟต์แวร์ PicoSample 4

เริ่มต้นใช้งาน PicoScope ซีรี่ส์ 9300 ด้วยซอฟต์แวร์ PicoSample 3

error: Content is protected...