พฤศจิกายน 14, 2023

การตรวจสอบเครือข่าย CAN เบื้องต้นด้วย canAnalyser mini และ USB-to-CAN V2 ของ Ixxat

บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย CAN ด้วย canAnalyser mini และ USB-to-CAN V2 ได้อย่างไร? โดยก่อนจะเริ่มต้นเราต้องทำการติดตั้งไดรเวอร์ VCI V4 โดยสามารถดาวน์โหลดจาก Ixxat CAN Drivers for Windows & Linux เสียก่อน โดย canAnalyser mini จะถูกติดตั้งพร้อมกับไดรเวอร์ VCI V4 หลังจากนั้นจึงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ทำการเชื่อมต่อเครือข่าย CAN ให้เรียบร้อยพร้อมทั้งทำการติดตั้ง termination resistor ตามคำแนะนำใน การหาตำแหน่งติดตั้ง Termination Resistor บนเครือข่าย CAN สำหรับขาที่ต้องทำการเชื่อมต่อ CAN high และ CAN low สามารถดูได้จากคู่มือของอุปกรณ์ สำหรับขา GND ให้ทำการต่อกับกราวนด์ร่วมของเครือข่าย CAN ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยไม่มีขากราวนด์ให้เชื่อมต่อกับตัวถังของอุปกรณ์ สำหรับขา Shield นั้นสามารถที่จะไม่ต่อก็ได้แต่ควรต่อเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการอ่านสัญญาณ
  2. ต่อ USB-to-CAN V2 เข้ากับคอมพิวเตอร์
  3. เปิดโปรแกรม canAnalyser mini
  4. เลือกอินเตอร์เฟซที่ต้องการเชื่อมต่อทางด้านซ้ายแล้วกด Bus Settings เพื่อตั้งค่าอินเตอร์เฟซ
  5. ตั้งค่า Bus Coupling (โดยทั่วไปจะเป็น Highspeed) และ Bitrate ตามที่ต้องการใช้งาน โดยแต่ละเครือข่าย CAN จะมีเพียง Bitrate เดียว ดังนั้นต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นใช้ Bitrate เท่าใด? สำหรับค่าอื่น ๆ ไม่ต้องทำการเปลี่ยน เสร็จแล้วกด OK
  6. กดปุ่ม Start (ครื่องหมายถูกด้านบน) เพื่อเริ่มทำการสื่อสาร ข้อความที่รับได้จะถูกแสดงที่หน้าต่างตรงกลาง เราสามารถกดปุ่ม Export Messages เพื่อบันทึกข้อความไว้ทำการวิเคราะห์ภายหลัง
  7. หากสามารถรับข้อความได้แต่มี error เกิดขึ้น ให้ทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อ ตำแหน่งของ termination resistors และการตั้งค่า Bitrate ว่าถูกต้องหรือไม่?
  8. หน้าต่างด้านซ้ายล่างจะแสดงสถานะของเครือข่าย เราสามารถใช้ข้อมูล Busload เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมอุปกรณ์ลงในเครือข่ายหรือทำการเปลี่ยนค่า Bitrate เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  9. หากเราต้องการส่งข้อความไปยังเครือข่าย CAN เราสามารถตั้งค่า ID และ Data ลงในช่อง Transmit สำหรับ Ext นั้นจะใช้ในการส่งข้อความแบบ Extended frame และ RTR นั้นใช้ในการข้อให้อุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายส่งข้อมูลของ ID นั้นกลับมา ค่า Time (ms) ใช้สำหรับตั้งค่าดีเลย์ระหว่างข้อความในการส่งข้อความแบนวนลูป เราสามารถตั้งค่า Inc Mode ให้เปลี่ยนค่า Identifier, Byte (Data), Word (Data) ไปเรื่อย ๆ เสร็จแล้วกดปุ่ม Transmit single message เพื่อส่งข้อความครั้งเดียวหรือ Enable cyclic message เพื่อส่งข้อความวนไปเรื่อย ๆ ตามค่า Time (ms)

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน canAnalyser mini และ USB-to-CAN V2 ในการตรวจสอบเครือข่าย CAN ท่านสามารถติดต่อทีมงาน Techsquare  เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อเครือข่าย CAN ที่เหมาะสมกับงานของท่าน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Ixxat CAN Drivers for Windows & Linux

การหาตำแหน่งติดตั้ง Termination Resistor บนเครือข่าย CAN

การเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ canAnalyser เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ CAN ของ Ixxat

error: Content is protected...