ธันวาคม 21, 2023

การค้นหา NI Computer ID สำหรับ Activation Software Licensing

บทความนี้อธิบายวิธี การค้นหา Computer ID สำหรับ NI Product Activation ใน NI License Manager

โดยปกติ การจะ Activate NI ซอฟต์แวร์ (NI Software) จำเป็นต้องใช้ Computer ID ของคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Computer ID เป็น รหัสทั้งหมด 16 ตัวอักษร (ผสมระหว่างตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ซึ่งจะเป็นรหัสเฉพาะตัวสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และ เฉพาะสำหรับการ Activate NI Software โดยทั่วไป Computer ID ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ตอนที่ทำการติดตั้ง NI ซอฟต์แวร์ เป็นครั้งแรก (หมายเหตุ: Computer ID ในที่นี้จะไม่เหมือนกับ Windows Product ID)

ขั้นตอนการค้นหา Computer ID สามารถทำได้ดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม NI License Manager
  2. เลือก Computer Information
  3. Computer ID จะแสดงอยู่ใต้ Computer Name
  4. ถ้าเป็น NI License Manager เวอร์ชั่นเก่า (เวอร์ชั่น 4.0 หรือก่อนหน้า) ให้คลิกที่ Display Computer Information (ปุ่ม F7)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

หากผู้อ่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

การติดตั้งโปรแกรม LabVIEW Community

การ Activate ซอฟต์แวร์ของ NI โดยใช้ NI User Account

error: Content is protected...