กรกฎาคม 21, 2022

การ activate ซอฟต์แวร์ของ NI โดยใช้ NI User Account

บทความนี้ เป็นการสอน ให้ ผู้ใช้ สามารถ Activate ซอฟต์แวร์ของ NI ยกตัวอย่าง เช่น NI LabVIEW, NI Vision Builder for Automated Inspection, NI TestStand, NI DIAdem

ผู้ใช้แบบ single seat สามารถ activate ซอฟต์แวร์ของ NI ได้ด้วย NI User Account ไม่ว่าผู้ใช้จะซื้อซอฟต์แวร์ใหม่หรือลงทะเบียนซอฟต์แวร์ผ่าน My Products ผู้ใช้ก็สามารถ activate ซอฟต์แวร์ของ NI ได้ด้วยการล็อคอินเข้าสู่ระบบ

NI ได้เปลี่ยนรูปแบบการ activate ซอฟต์แวร์มาใช้เป็น identity based activation สำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น Single Seat ที่ซื้อซอฟต์แวร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 เป็นต้นมา โดย Identity based activation นี้เป็นการ activate ซอฟต์แวร์จากการล็อคอินเข้าสู่ระบบในระหว่างการใช้งาน ทำให้มีความสะดวก และมั่นใจได้อย่างถูกต้องว่าคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์

Identity Based Activation

Identity based activation เป็นวิธีที่ง่าย และสะดวกกว่าในการ activate ซอฟต์แวร์ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ มักพบปัญหาความไม่สะดวกในการ activate ซอฟต์แวร์ด้วย Serial Number ในกรณีที่ Serial Number สูญหาย จึงมีการสร้างระบบนี้มาเพื่อสนับสนุนการใช้งานแบบ Single Seat

สำหรับลูกค้าที่ซื้อซอฟต์แวร์ใหม่

  1. หากผู้ใช้ซื้อซอฟต์แวร์แบบ Single Seat จะต้องได้รับอีเมล์เมื่อทำการสั่งซื้อแล้วภายใน 2 -3 วันหลังจากมีการตอบรับจากระบบ หากผู้ใช้ทำการสั่งซื้อผ่านฝ่ายจัดซื้อ ระบบอาจส่งอีเมล์ไปยังแผนกจัดซื้อของผู้ใช้
  2. เมื่อได้รับอีเมล์ ให้เลือก Accept Access 
  3. เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วย NI User Account (NIUA) จะเป็นการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์เข้ากับ NIUA ทันที
  4. หน้าจอสำหรับการ activate ซอฟต์แวร์เป็นดังนี้

ผู้ใช้ควรตรวจทานความถูกต้องก่อนเข้าสู่ระบบ หากมีข้อมูล NIUA ของผู้ใช้ในระบบอยู่แล้ว ซอฟต์แวร์จะถูก activate โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้ Serial Number ใดๆ

การลงทะเบียนซอฟต์แวร์และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้

  1. เข้าไปที่เวปไซต์ www.ni.com
  2. เลือก My Account ทางมุมขวาบน
  • เลื่อนลงมา ค้นหาคำว่า My Products
  • หากไม่มีรายการซอฟต์แวร์ที่ต้องการ ให้คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อลงทะเบียน Register ซอฟต์แวร์
  • Activate ซอฟต์แวร์โดยการล็อคอินเข้าสู่ระบบ NI User Account

การ Activate ด้วย Serial Number

หากผู้ใช้ต้องการใช้ Serial Number ในการ activate จะมีหน้าต่างให้กรอก Serial Number ตามภาพด้านล่างนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถ activate ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วเข้าไปที่ลิงค์ My Products  หากผู้ใช้มีคำถามเพิ่มเติมกรุณา  ติดต่อ ทีมงาน เทคสเควร์

error: Content is protected...